Výkon vězeňství

Zdravotní péče

Zdravotní péče

Lékařská péče je obviněným a odsouzeným poskytována denně prostřednictvím zdravotnického střediska, které tvoří vedoucí lékař, vrchní sestra a 4 zdravotní sestry. Dvakrát týdně je k dispozici zubní lékař. Do věznice dochází také kožní lékařka, interni lékař a psychiatr. V případě závažných zdravotních problémů, u kterých je nutná hospitalizace v nemocničním zařízení, jsou vězni eskortováni do některé z vězeňských nemocnic. Ve věznici je zřízena poradna drogové prevence, která úzce spolupracuje s okresním protidrogovým koordinátorem a příslušným K-centrem.Stravování

Stravování

Ve vězeňské kuchyni připravují stravu pro obviněné a odsouzené kuchaři z řad odsouzených pod dohledem kvalifikovaných zaměstnanců - kuchařů. Jídelní lístek, který sestavuje pověřený zaměstnanec referátu stravování a výživy podle platných receptur, schvaluje lékař a ředitel věznice. Strava pro odsouzené je pestrá, doporučené dávky potravin jsou vyrovnané. Pořádek a hygiena ve vězeňské kuchyni a přilehlých prostorách jsou dodržovány a pravidelně kontrolovány. Ve věznici je zřízena v rámci poradních orgánů ředitele také stravovací komise.Oddělení výkonu trestu odnětí svobody

Oddělení výkonu trestu odnětí svobody

Ve Věznici Břeclav jsou pro odsouzené muže zřízena tato oddělení výkonu trestu odnětí svobody :

        a) oddělení s dohledem (v objektu Břeclav) -  celková kapacita 47 míst
        b) oddělení s ostrahou (v objektu Břeclav)  - celková kapacita 117 míst
        c) oddělení s dohledem (v objektu Poštorná) - prozatímní celková kapacita 32 míst

17.3.2016 9:07

více
Oddělení výkonu vazby

Oddělení výkonu vazby

V objektu Břeclav je kapacita oddělení výkonu vazby 27 míst, z toho 6 míst jako vazba se zmírněným režimem.

17.3.2016 9:05

více