Spolupráce s nevládními organizacemi

14.4.2016 10:31

Probační a mediační služba
- spolupráce při zajišťování podmíněného propuštění s dohledem

Koordinátoři péče o občany tzv. společensky nepřizpůsobivé
- řešení složitých rodinných situací odsouzených a obviněných
- zajištění potřebných klientů před propuštěním
- finanční podpora
- ubytování

Charita
- spolupráce zejména při zajištění ošacení propouštěným osobám, které nemají žádné zázemí

Ústředí pro mezinárodní právní ochranu mládeže
- následná péče o mladistvé po propuštění

SOZE – sdružení občanů zabývajících se emigranty
- péče o žadatele o azyl

Odbor pro uprchlíky a integraci cizinců
- spolupráce při žádostech o azyl

Armády spásy, azylové domy
- zajištění ubytování po propuštění

Český helsinský výbor – poradna pro občanství
- spolupráce při vyřizování občanství