Vzdělávání a zaměstnávání vězňů

Vzdělávání a zaměstnávání vězňů

14.4.2016 13:15

Zaměstnávání
Nejvíce pracujících vězňů je tradičně zaměstnáno v režii věznice. Největší procento z nich tvoří kuchaři, dále jsou to pracovníci údržby, úklidáři, skladníci a obsluha kotelny.
Odsouzení, kteří splňují všechny požadované podmínky a jsou schváleni zařazovací komisí věznice, jsou rovněž zaměstnáváni u podnikatelských subjektů v Břeclavi a okolí.
Ve věznici je zřízeno též středisko hospodářské činnosti.

Vzdělávání
Vzdělávání odsouzených je ve věznici organizováno speciálními pedagogy. V rámci programů zacházení, které představují soubor pracovních, vzdělávacích, terapeutických a volnočasových aktivit mají odsouzení možnost trávit smysluplně a aktivně svůj volný čas v některém ze zájmových kroužků. Největší zájem je o kondiční posilování, kterému slouží dobře vybavená místnost pro kondiční cvičení, dále pak o počítačový kroužek, kde je k dispozici řada vzdělávacích programů na CD.
Někteří odsouzení se věnují samostudiu cizích jazyků, zejména jazyku anglickému a německému. Funguje také například kroužek akvaristický, zeměpisný, hudební.
Ve věznici je také velmi dobře a kvalitně vybavená knihovna. Převážnou část knižního fondu tvoří beletrie, ale utěšeně narůstá také fond odborné literatury.