Keramická a dřevařská dílna

Keramická a dřevařská dílna

23.12.2016 9:31

BŘECLAV 23. prosince (VS ČR) - V rámci programu zacházení navštěvují odsouzení ve Věznici Břeclav - Poštorná i keramickou a dřevařskou dílnu, ve které vyrábí rozmanité rukodělné výrobky od keramických hrnečků počínaje a u adventních věnců konče. Tvorba čehokoliv, při které jsou vidět výsledky, většinu odsouzených zaujme a nadchne.

Tím spíš, když sami v sobě najdou vlohy a tvořivý talent. Po pár měsících pravidelné práce je každý odsouzený schopen vytvořit pravidelný hrnek, namalovat obraz nebo dekorovat adventní věnec. V dílně mají odsouzení svůj svět, v němž na chvíli opouští každodenní realitu výkonu trestu a vše co se k němu vztahuje. Zde jsou tvůrci vlastních představ a záměrů, kde si dokážou pomoci, poradit, naučit se, a kde se i nezdar schová za umělcův záměr. Tyto aktivity pozitivně působí na formování osobnosti a povahových rysů. Dávají nám možnost částečně a zprostředkovaně, přes materiálně umělecké vyjádření myšlenek, nahlédnout do aktuálního duševního stavu odsouzeného. Pomáhají nám pochopit ho, byť třeba jen částečně, a slouží při další práci s odsouzeným, jak v samotném výkonu trestu, tak v jeho směrování po propuštění.
 



Keramická dílna