Inzerce

Nabídka zaměstnávání vězněných osob

13.4.2016 14:06

Vážení podnikatelé,

Vězeňská služba ČR, Věznice Břeclav nabízí Vaší firmě možnost zaměstnat odsouzené muže, kteří vykonávají trest odnětí svobody ve Věznici Břeclav. Jedná se o odsouzené zařazené do věznice s dohledem, kteří spáchali méně závažné trestné činy.
Odsouzení jsou vhodní k zařazení jako pomocní pracovníci, manipulační dělníci, uklízeči, údržbáři či pracovníci v zemědělské výrobě, tedy zejména jako nekvalifikovaná pracovní síla. Pokud je odsouzený zařazen na práci, kde je potřebné vyučení v oboru, pak jako kvalifikovaná pracovní síla.
Odměňování osob pracujících ve výkonu trestu odnětí svobody se řídí nařízením vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody.
Některé aspekty zaměstnávání vězněných osob
  1. Věznice zajišťuje kompletní mzdovou agendu.
  2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za odsouzené odvádí věznice.
  3. Firma nehradí nemocenskou, dovolenou, státní svátky, odchodné a odměnu za práci, pokud odsouzený nepracuje (odstávka výroby).
  4. Pracovní doba a přestávky v práci se řídí podle zákoníku práce.
  5. Firma se zavazuje plnit povinnosti zaměstnavatele, a to: vybavit odsouzené potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky, zajistit potřebné proškolení odsouzených k výkonu práce, zajistit podmínky pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci v rozsahu stanoveném právními předpisy.
  6. Firma zajišťuje odvoz odsouzených na pracoviště a jejich řádný návrat v případě, že pracoviště je mimo Břeclav či více vzdálené od věznice. Jinak odsouzení mohou do práce docházet sami.
  7. Firma provádí dohled nad odsouzenými svým pracovníkem, který bude věznicí poučen o pravidlech styku s odsouzenými.
  8. Firma umožní vstup pracovníků věznice do prostor, kde budou odsouzení vykonávat pracovní činnost, za účelem kontroly těchto odsouzených a kontroly bezpečnosti práce.
  9. Firma zajistí stravování odsouzených na pracovišti, přičemž věznice uhradí za každý odebraný oběd částku 22,- Kč (včetně DPH), případně večeři 19,- Kč, a to na základě vystavené faktury.
  10. Firma odpovídá za škodu způsobenou pracovním úrazem. 
Dále nabízíme možnost využití menších prostor v objektu Poštorná vhodných například k drobné rukodělné práci odsouzených (balení a kompletace výrobků, kompletace propagačních materiálů apod.).
V případě Vašeho zájmu rádi poskytneme podrobnější informace.
Kontakt:
Ing. Elena Juricová, vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob, telefon 519 368 118, mobil 778 743 415, e-mail ejuricova(a)vez.brv.justice.cz
Martina Vodáková, referent zaměstnávání vězněných osob, telefon 519 368 117, mobil 602 142 195, e-mail mvodakova(a)vez.brv.justice.cz