Břeclav dětem

Břeclav dětem

12.5.2017 13:52

BŘECLAV 12. května (VS ČR) - „Břeclav dětem“, tak se jmenovala akce pro děti pořádaná městem Břeclav dne 6. 5. 2017 v areálu „cyklosféry Břeclav“. Účastnili se jí veškeré ozbrojené a bezpečnostní složky působící na teritoriu města.

Všichni měli za úkol přiblížit dětem, ale i obyvatelům města Břeclav své působení ve městě, ale také plnění služebních povinností a náplň své činnosti. Břeclavská věznice vyslala na tuto akci také své zástupce, kteří předvedli plnění povinností a úkolů vyplývajících z jejich služby. Ukázali výstroj a výzbroj příslušníků při plnění eskort nebezpečných osob, dále při zákroku pod jednotným velením, ale také dovednosti služebního psa s psovodem při vyhledávání drog a psychotropních látek, poslušnosti, zadržení a eskortování osoby. Za předvedení těchto činností i za předvedení služebního vozidla získali příslušníci ocenění v podobě dlouhotrvajícího potlesku od místních diváků a musíme říci, že se na tuto akci sešlo cca 5000 občanů města se svými dětmi. Po shlédnutí ukázek přišel příslušníkům osobně poděkovat starosta města Břeclavi Ing. Pavel Dominik a ředitel věznice plk. Mgr. Vladan Havránek rovněž ocenil jednotlivé výkony při ukázkách výcviku.

npor. Ing. Dušan FikrBřeclav dětem