Den českého vězeňství

Den českého vězeňství

28.12.2016 15:10

BŘECLAV 28. prosince (VS ČR) - Při příležitosti Dne českého vězeňství, který připadá na 14. prosince, předal ředitel věznice plk. Mgr. Vladan Havránek dvě plakety Vězeňské služby ČR II. stupně.

Jedno z ocenění bylo za dlouhodobý vzorný přístup k plnění pracovních povinností uděleno zaměstnanci Daliboru Vohrnovi DiS., který ve věznici pracuje jako technický pracovník výzbrojní a výstrojní služby oddělení logistiky. Druhou plaketu si za aktivní spolupráci a poskytování vzájemné pomoci Věznici Břeclav, zejména v oblasti krizového plánování, řešení mimořádných situací a při zajišťování eskort, převzal plk. JUDr. Marian Žák, vedoucí územního odboru Břeclav, Policie ČR -  KŘP Jihomoravského kraje.

Tento významný den jsme si rovněž připomněli 9. 12. 2016, kdy naše věznice uspořádala v sále místního Dělnického domu slavnostní ukončení roku, na kterém ředitel plk. Mgr. Vladan Havránek spolu se svými zástupci plk. Mgr. Vratislavem Gálou a Mgr. Bc. Miroslavem Petrjánošem shrnuli a zhodnotili uplynulý rok, dále všem poděkovali za vynaložené pracovní úsilí a popřáli mnoho energie, úspěchů, zdraví a všeho nejlepšího do roku nadcházejícího.Předávání plaket