Novinky

Diskusní fórum ve Věznici Břeclav

Diskusní fórum ve Věznici Břeclav

BŘECLAV 27. února (VS ČR) - Dne 21. 2. 2017 Věznice Břeclav pořádala v objektu Poštorná diskusní fórum, které zaštiťoval Svaz průmyslu a dopravy České republiky ve spolupráci s ekonomickým odborem GŘ VS ČR, oddělením odměňování, sociálního zabezpečení a zaměstnávání. Diskusní fórum bylo realizováno v rámci projektu ,,Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ a jeho obsahem bylo zaměstnávání vězňů a jejich vstup na trh práce.

27.2.2017 14:37

více
Odsouzení pomáhají při úklidu sněhu

Odsouzení pomáhají při úklidu sněhu

BŘECLAV 3. února (VS ČR) - Letošní mráz u nás uhodil silněji, než tomu bylo posledních pár let a spolu s ním napadlo v těchto dnech i značné množství sněhu, které v ulicích města Břeclav pomáhají odklízet také odsouzení z naší věznice.

3.2.2017 14:15

více
Speciální prohlídky ve Věznici Břeclav

Speciální prohlídky ve Věznici Břeclav

BŘECLAV 1. února (VS ČR) - V rámci protidrogového programu se ve Věznici Břeclav uskutečnily speciální prohlídky se zaměřením na odhalení držení omamných a psychotropních látek u odsouzených a obviněných.

1.2.2017 13:47

více
Nabídka pracovních příležitostí

Nabídka pracovních příležitostí

BŘECLAV 19. ledna (VS ČR) - Vězeňská služba České republiky Věznice Břeclav přijme do svých řad LÉKAŘE.

19.1.2017 14:10

více
Den českého vězeňství

Den českého vězeňství

BŘECLAV 28. prosince (VS ČR) - Při příležitosti Dne českého vězeňství, který připadá na 14. prosince, předal ředitel věznice plk. Mgr. Vladan Havránek dvě plakety Vězeňské služby ČR II. stupně.

28.12.2016 15:10

více
Keramická a dřevařská dílna

Keramická a dřevařská dílna

BŘECLAV 23. prosince (VS ČR) - V rámci programu zacházení navštěvují odsouzení ve Věznici Břeclav - Poštorná i keramickou a dřevařskou dílnu, ve které vyrábí rozmanité rukodělné výrobky od keramických hrnečků počínaje a u adventních věnců konče. Tvorba čehokoliv, při které jsou vidět výsledky, většinu odsouzených zaujme a nadchne.

23.12.2016 9:31

více
Vánoční bohoslužba

Vánoční bohoslužba

BŘECLAV 21. prosince (VS ČR) - Dne 14. 12. 2016 se v kapli Věznice Břeclav konala Vánoční bohoslužba pro odsouzené v ostraze. Při bohoslužbě sloužil jako vždy kaplan věznice Mgr. Daniel Blažek ve spolupráci s jedním z římskokatolických kolegů, v tomto případě s kaplanem VVaÚpVZD Brno P. Mgr. Jaromírem Smejkalem (viz foto). Bohoslužby se během uplynulých šesti let staly pravidelnou příležitostí pro věřící z ostrahy, kteří nemají příležitost účastnit se bohoslužeb mimo věznici.

21.12.2016 14:20

více
Informace k objektu Poštorná

Informace k objektu Poštorná

BŘECLAV 14. prosince (VS ČR) - Vězeňská služba ČR převzala v listopadu 2012 od Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR objekt v Poštorné. Tento objekt je umístěn v Břeclavi, v její městské části Poštorná. Objekt Poštorná je vzdálen cca 4 km od objektu Břeclav. Vzrůstající nárůst počtu vězněných osob měl na počátku roku 2015 vliv na zahájení přípravy na postupné zprovoznění objektu Poštorná pro výkon trestu odnětí svobody. Plánovaná kapacita je 200 odsouzených mužů, z toho v dohledu 82 odsouzených a v dozoru 118 odsouzených.

14.12.2016 10:46

více
Maďarská delegace odboru informatiky ve Věznici Břeclav

Maďarská delegace odboru informatiky ve Věznici Břeclav

BŘECLAV 26. května (VS ČR) Na základě dohody o spolupráci navštívila ve dnech 24. až 27. května 2016 čtyřčlenná maďarská delegace Vězeňskou službu České republiky. Během třídenního programu členové delegace navštívili generální ředitelství, Vazební věznici Praha Pankrác, Vazební věznici Liberec, Akademii VS ČR a poslední den zavítali také do nejjižněji položené Věznice Břeclav.

3.6.2016 14:39

více
Ukliďme Břeclav

Ukliďme Břeclav

BŘECLAV 6. dubna (VS ČR) Akce „Ukliďme Břeclav“ spadá pod celostátní projekt „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“. V Břeclavi je pořádána pod záštitou střediska volného času „Duhovka“.

6.4.2016 10:21

více