Novinky

Nabídka pracovních příležitostí

Nabídka pracovních příležitostí

BŘECLAV 19. ledna (VS ČR) - Vězeňská služba České republiky Věznice Břeclav přijme do svých řad LÉKAŘE.

19.1.2017 14:10

více
Den českého vězeňství

Den českého vězeňství

BŘECLAV 28. prosince (VS ČR) - Při příležitosti Dne českého vězeňství, který připadá na 14. prosince, předal ředitel věznice plk. Mgr. Vladan Havránek dvě plakety Vězeňské služby ČR II. stupně.

28.12.2016 15:10

více
Keramická a dřevařská dílna

Keramická a dřevařská dílna

BŘECLAV 23. prosince (VS ČR) - V rámci programu zacházení navštěvují odsouzení ve Věznici Břeclav - Poštorná i keramickou a dřevařskou dílnu, ve které vyrábí rozmanité rukodělné výrobky od keramických hrnečků počínaje a u adventních věnců konče. Tvorba čehokoliv, při které jsou vidět výsledky, většinu odsouzených zaujme a nadchne.

23.12.2016 9:31

více
Vánoční bohoslužba

Vánoční bohoslužba

BŘECLAV 21. prosince (VS ČR) - Dne 14. 12. 2016 se v kapli Věznice Břeclav konala Vánoční bohoslužba pro odsouzené v ostraze. Při bohoslužbě sloužil jako vždy kaplan věznice Mgr. Daniel Blažek ve spolupráci s jedním z římskokatolických kolegů, v tomto případě s kaplanem VVaÚpVZD Brno P. Mgr. Jaromírem Smejkalem (viz foto). Bohoslužby se během uplynulých šesti let staly pravidelnou příležitostí pro věřící z ostrahy, kteří nemají příležitost účastnit se bohoslužeb mimo věznici.

21.12.2016 14:20

více
Informace k objektu Poštorná

Informace k objektu Poštorná

BŘECLAV 14. prosince (VS ČR) - Vězeňská služba ČR převzala v listopadu 2012 od Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR objekt v Poštorné. Tento objekt je umístěn v Břeclavi, v její městské části Poštorná. Objekt Poštorná je vzdálen cca 4 km od objektu Břeclav. Vzrůstající nárůst počtu vězněných osob měl na počátku roku 2015 vliv na zahájení přípravy na postupné zprovoznění objektu Poštorná pro výkon trestu odnětí svobody. Plánovaná kapacita je 200 odsouzených mužů, z toho v dohledu 82 odsouzených a v dozoru 118 odsouzených.

14.12.2016 10:46

více
Maďarská delegace odboru informatiky ve Věznici Břeclav

Maďarská delegace odboru informatiky ve Věznici Břeclav

BŘECLAV 26. května (VS ČR) Na základě dohody o spolupráci navštívila ve dnech 24. až 27. května 2016 čtyřčlenná maďarská delegace Vězeňskou službu České republiky. Během třídenního programu členové delegace navštívili generální ředitelství, Vazební věznici Praha Pankrác, Vazební věznici Liberec, Akademii VS ČR a poslední den zavítali také do nejjižněji položené Věznice Břeclav.

3.6.2016 14:39

více
Ukliďme Břeclav

Ukliďme Břeclav

BŘECLAV 6. dubna (VS ČR) Akce „Ukliďme Břeclav“ spadá pod celostátní projekt „Ukliďme svět – Ukliďme Česko“. V Břeclavi je pořádána pod záštitou střediska volného času „Duhovka“.

6.4.2016 10:21

více
Prověrka akceschopnosti a připravenosti Věznice Břeclav

Prověrka akceschopnosti a připravenosti Věznice Břeclav

BŘECLAV 22. března (VS ČR) Ve čtvrtek, 17. března v dopoledních hodinách byla na pokyn ředitele věznice plk. Mgr. Bc. Miroslava Vodáka vyhlášena cvičná mimořádná událost. V objektu Poštorná hoří ložnice odsouzených ve třetím podlaží ubytovacího objektu.

22.3.2016 12:37

více
První návštěva kostela odsouzených z objektu Poštorná

První návštěva kostela odsouzených z objektu Poštorná

BŘECLAV 21. března (VS ČR) Dne 13. března 2016 navštívila pětice odsouzených umístěných v  oddělení dohledu v objektu Poštorná Věznice Břeclav římskokatolickou bohoslužbu v kostele Navštívení Panny Marie v Břeclavi – části Poštorná. Byla to vůbec první návštěva extramurální bohoslužby odsouzenými vykonávajícími VTOS v objektu Poštorná.
 

21.3.2016 12:11

více
Objekt Poštorná Věznice Břeclav slavnostně otevřen

Objekt Poštorná Věznice Břeclav slavnostně otevřen

BŘECLAV 23. listopadu (VS ČR) Dne 23. listopadu 2015 byla za účasti náměstka ministra spravedlnosti ČR Vladimíra Zimmela a generálního ředitele VS ČR Pavla Ondráška slavnostně otevřena část objektu Poštorná Věznice Břeclav.

24.11.2015 11:51

více