Výkon vězeňství

Kompetentní soud pro Věznici Bělušice

Kompetentní soud pro Věznici Bělušice

Kompetentní soud pro Věznici Bělušice je Okresní soud v Mostě. Kontaktní údaje zde

9.6.2014 13:16

více
Stravování odsouzených

Stravování odsouzených

Dle Zákona o výkonu trestu odnětí svobody má každý odsouzený právo na poskytování stravy ve vězeňském zařízení. Odsouzeným se poskytuje pravidelná strava 3 x denně za podmínek a v hodnotách, které odpovídají udržení zdraví a přihlížejí k jeho zdravotnímu stavu. V naší věznici připravujeme pro odsouzené základní stravu, základní stravu nedráždivou a na doporučení lékaře dietní stravu.

16.6.2014 14:20

více
Spolupráce věznice s nevládními organizacemi

Spolupráce věznice s nevládními organizacemi

Věznice v rámci práce s odsouzenými osobami spolupracuje s řadou subjektů a to nejen ze státní, ale i nestátní sféry.

23.5.2012 10:34

více
Duchovní služba ve věznici

Duchovní služba ve věznici

Duchovenská péče ve Věznici Bělušice je vykonávána na základě dohody o duchovní službě uzavřené mezi Vězeňskou službou České republiky, Českou biskupskou konferencí a Ekumenickou radou církví České republiky.

13.6.2014 11:32

více