Úřední deska

24.10.2016 13:29

1. Název
Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR)
Věznice Bělušice

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 

3. Organizační struktura
Organizační strukturu věznice najdete zde.
 

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.
 

5. Banovní spojení
25636881/0710  (Tento účet neslouží k zasílání peněz vězněným osobám!)


6. IČ
00212423
 

7. DIČ
CZ00212423
 

8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů
  • Rozpočet - informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

 9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny 
d) prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace


11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR

naleznetezde.
 

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete  zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde 


14. Popisy postupů

V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.
 

14. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde
 

15. Výroční zpráva VS ČR

za rok 2010
za rok 2011
za rok 2012
za rok 2013
za rok 2014
za rok 2015