Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Základní informace

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava se nachází v Moravskoslezském kraji. Je umístěn do dvou nezávislých objektů se samostatnou historií. První, na Olomoucké ulici, vznikl jako součást justičního paláce a byl uveden do provozu v roce 1888, druhý objekt, na Krnovské ulici, rovněž z předminulého století patřil původně armádě.

V opavské věznici vykonávají trest odnětí svobody odsouzené ženy ve všech typech a odsouzení muži kategorie dozor. Do roku 2009 zde vykonávali trest odnětí svobody také mladiství odsouzení, kteří byli toho roku z Opavy vymístěni z důvodu záměru zřídit zde ústav pro zabezpečovací detenci. Po jejich vymístění zde začala rozsáhlá rekonstrukce ubytoven, tak aby splňovala všechny podmínky pro výkon zabezpečovací detence.

Celková kapacita věznice je stanovena na 372 míst (4m2 na osobu), 322 pro výkon trestu odsouzených mužů a žen, 50 pro výkon zabezpečovací detence mužů.

Po dokončení rekonstrukce v prosinci 2009 sloužily prostory i nadále odsouzeným pro standardní výkon trestu mužů, kategorie dozor až do doby, kdy zde byli přemístěni první chovanci. To nastalo v únoru roku 2013. Světnice jsou postupně zaplňovány a v současné době je zde umístěno 44 chovanců. Kapacita je postupně naplňována a jak budou přibývat chovanci, bude souběžně ubývat odsouzených mužů k standardnímu výkonu trestu.

Od roku 1999 je v provozu specializované oddělení pro výkon ochranného léčení protitoxikomanického, protialkoholního a léčení pro patologické hráčství pro odsouzené ženy kategorie dohled, dozor a ostraha s kapacitou 30 míst. Oddělení bylo v červnu 2004 rozšířeno o výkon ochranného léčení protialkoholního a léčení patologického hráčství pro odsouzené muže kategorie dozor s kapacitou 34 míst. Oddělení jsou určena pro odsouzené, kterým soud nařídí výkon ambulantní ochranné léčby v rámci výkonu trestu odnětí svobody nebo pro odsouzené, kterým nebylo soudem nařízeno ochranné léčení, avšak byli problémovými uživateli drog nebo jsou závislí na drogách, alkoholu nebo patologickém hráčství a chtějí se sami, na vlastní žádost, podrobit terapeutickému programu. Informace o možnosti léčení ve specializvaných odděleních jsou odsouzeným předávány především během jejich pobytu v nástupních oddělení a dále v rámci práce protidrogové poradny věznice. Podrobnější informace o terapeutickém programu a práci s odsouzenými, naleznete zde.
Ve věznici je dále zřízeno také specializované oddělení pro výkon trestu odsouzených žen s poruchami duševními a poruchami chování s individuálním zacházením v kategorii dozor, ostraha a zvýšená ostraha. Koncem ledna 2005 byla v objektu na Krnovské ulici zřízena bezdrogová zóna s kapacitou 23 míst pro odsouzené muže s dozorem.

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence se může pyšnit vysokou zaměstnaností vězňů. Kromě vnitřního provozu, kde je zaměstnáno cca 70 odsouzených, vězni pracují uvnitř věznice ve výrobních prostorách na Krnovské ulici a také na vnějších, převážně nestřežených pracovištích. Jedná se o práci ve strojírenství, stavebnictví, zemědělství apod. Průměrná zaměstnanost se pohybuje okolo 58 %. Zajímavá spolupráce vznikla s Ústavem sociální péče Marianum, kde odsouzené ženy pomáhají těžce mentálně postiženým osobám. V objektu na Olomoucké ulici pracují odsouzené ženy ve vězeňské prádelně, která zajišťuje praní vlastního prádla a také pěti okolních věznic.

Dospělí odsouzení muži v rámci programu zacházení tráví volný čas nejvíce v dřevomodelářské dílně. Jejich výrobky zdobí mateřské školky, školy, ústavy nebo slouží také jako dárkové předměty. Dále mají muži zájem hlavně o sportovní aktivity. Programy zacházení pro odsouzené ženy všech kategorií jsou zpracovány tak, aby vyhovovaly a odpovídaly úrovni jejich vzdělání, sociálním schopnostem, pracovním návykům, dovednostem a životním zkušenostem. Zapojit se mohou jak do výchovně vzdělávacího programu a speciálně výchovných postupů, tak i do kolektivních činností. Do vzdělávacích programů se občas zapojí také neziskové organizace, např. Charita Opava, která nabízí různé vzdělávací programy. Oblíbenou činností je práce v keramické dílně, jejíž výsledky jsou vidět například na výzdobě společných prostor věznice. Nebo tvorba omalovánek nebo látkových hraček pro děti do nemocnic.

Odsouzení zařazeni ve specializovaném oddělení pro léčbu závislosti kromě běžných aktivit programu zacházení, opakovaně nacvičili divadelní pohádkové představení, se kterým udělali radost jak svým spoluvězňům, tak mentálně postiženým osobám v Ústavu sociální péče v Opavě.

Počty zaměstnanců V a ÚVZD Opava

 Občanští zaměstnanci  106
 Příslušníci  173
 Celkem  279