Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Stav k 29. 11. 2017 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20409 1622 86 1838 22387
Počet obviněných 1708 139 23 546 1847
Počet chovanců 71 7 N/A 3 78
počet odsouzených 18630 1476 63 1260 20106
S ostrahou nízký 539 89 N/A 26 628
S ostrahou střední 6283 790 N/A 376 7173
S ostrahou vysoký 10682 562 N/A 740 11244
Se zvýšenou ostrahou 970 28 N/A 116 998
Počet doživotně odsouzených 46 3 N/A N/A 49