Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistické údaje

Stav k 15. 8. 2017 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20973 1685 80 1873 22658
Počet obviněných 1763 130 20 587 1893
Počet chovanců 70 6 N/A 2 76
počet odsouzených 19140 1549 60 1284 20689
Z toho v dohledu 563 96 N/A 26 659
Z toho v dozoru 8158 944 N/A 528 9102
Z toho v ostraze 9371 471 N/A 607 9842
Z toho ve zvýšené ostraze 996 30 N/A 121 1026
Počet doživotně odsouzených 46 3 N/A N/A 49