Výkon vězeňství

Výkon vazby ve VV Teplice

Výkon vazby ve VV Teplice

Do výkonu vazby jsou umísťováni obvinění muži i ženy, kteří byli přijati do vazební věznice na základě rozhodnutí soudu. Ihned po přijetí se obvinění seznamují se všemi právními normami upravujícími výkon vazby a s prostředím v němž budou vazbu vykonávat. Obvinění jsou ve Vazební věznici Teplice umísťováni na celách nejvíce po šesti osobách. Pokud obviněný požádá o samostatné umístění případně o umístění do nekuřácké cely, je mu vyhověno, pokud to dovolují podmínky věznice.

19.8.2013 19:40

více
Výkon trestu odnětí svobody ve VV Teplice

Výkon trestu odnětí svobody ve VV Teplice

Vazební věznice Teplice má přibližně 38 míst pro odsouzené, kteří jsou pracovně zařazováni na pracoviště, která zajišťují běžný provoz vazební věznice a několik odsouzených je pracovně zařazeno mimo objekt vazební věznice na základě dohody vazební věznice se státními nebo soukromými subjekty. Pracovně nezařazení odsouzení jsou umístěni ve vazební věznici pouze průběžně.

 

8.9.2011 20:04

více
Regulační poplatky ve vězeňství - tisková zpráva

Regulační poplatky ve vězeňství - tisková zpráva

PRAHA 24.1.2008 (VS ČR) - V souvislosti se zavedením regulačních poplatků za zdravotní péči vydal generální ředitel vězeňské služby nařízení, které upravuje způsob úhrady ve věznicích.

2.7.2012 12:26

více
Činnost obviněných žen v rámci aktivit

Činnost obviněných žen v rámci aktivit

Projekt Adoptuj panenku a zachráníš dítě.

21.7.2005 14:38

více
Další příklad aktivit obviněných žen

Další příklad aktivit obviněných žen

Svetříky pro kojenecký ústav.

25.5.2005 14:44

více