Úřední deska

9.3.2012 14:14

 

1. Název
Vazební věznice Teplice (zkratka VV Teplice)
 

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady č. 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.
 

3. Organizační struktura
Rubrika Informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 

4. Kontaktní údaje
Rubrika Kontakty

 
5. Bankovní spojení
78543881/0710

Číslo účtu pro zasílání peněz vězněným osobám:
6015-78543881/0710 (jako variabilní symbol uveďte rodné číslo)
 

6. IČ
00212423
 

7. DIČ
Vězeňská služba České republiky - CZ00212423
 

8. Dokumenty
 
  • Seznam hlavních dokumentů
  • Rozpočet - informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8 

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Vazební věznice Teplice
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace

Konkrétní postup naleznete v rubrice Informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Vazební věznice Teplice 
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace
 
Konkrétní postup naleznete v rubrice Informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 
 
11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
Naleznete vyhledáním na stránkách PostSignum.
 

12. Opravné prostředky
Rubrika Informace podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.
 

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete v článku Nejčastější dotazy nebo v článku Výkon vězeňství.
 

15. Předpisy
Přehled aplikovaných právních předpisů.