Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb.

106/1999 Sb.  ZÁKON  ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Úplné znění zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, si můžete stáhnout ve formátu .pdf zde.

19.3.2015 9:32

více
Jak a kde získat informace, podat žádost či stížnost?

Jak a kde získat informace, podat žádost či stížnost?

Základní informace o VV Teplice lze získat nepřetržitě z veřejně přístupné informační vývěsky, která je umístěna na plášti budovy v ulici Daliborova stezka nebo z internetových stránek, které si právě prohlížíte. Než se rozhodnete obrátit na zaměstnance naší vazební věznice, který zajišťuje poskytování Vámi požadovaných informací, prohlédněte si prosím celý obsah našich stránek, zda již takovou informaci obsahují. V případě, že informaci z našich stránek nezískáte, zvolte níže uvedený postup.


26.2.2015 11:07

více
Postup při vyřizování žádosti či jiného podání

Postup při vyřizování žádosti či jiného podání

POSTUP při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace

2.7.2012 11:31

více
Podávání opravných prostředků

Podávání opravných prostředků

Proti rozhodnutí ředitele vazební věznice o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Vazební věznice předloží odvolání spolu se spisovým materiálem Generálnímu ředitelství VS ČR ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení odvolání.

2.7.2012 11:14

více
Organizační členění

Organizační členění

Organizační členění Vazební věznice Teplice respektuje ustanovení § 3 zákona č. 555/1992 Sb. o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky.

26.2.2015 7:03

více