Výkon vazby

ZACHÁZENÍ S OBVINĚNÝMI CIZINCI A CIZINCI VE VYHOŠŤOVACÍ VAZBĚ

ZACHÁZENÍ S OBVINĚNÝMI CIZINCI A CIZINCI VE VYHOŠŤOVACÍ VAZBĚ

Vazebně stíhaných cizinců v tzv. pravém smyslu, tj. těch, jejichž status se odvíjí od odlišného historického, jazykového, právního, politického nebo sociokulturního prostředí, se nachází ve VV Praha – Ruzyně v průměru kolem 130. Do tohoto počtu patří v průměru 30 cizinců, kterým byl uložen trest vyhoštění.

18.8.2014 6:37

více