Spolupráce s občanským sektorem

Spolupráce s Institutem kriminologie a sociální prevence

Spolupráce s Institutem kriminologie a sociální prevence

PRAHA 28. srpna (VS ČR) - V rámci dlouhodobé spolupráce s tímto Institutem zprostředkovává zdejší vazební věznice exkurze pro zahraniční studenty, jejichž studijním oborem je kriminologie, penologie nebo sociální práce.

28.8.2009 21:29

více
Spolupráce s mateřskou školou speciální, Praha 8, Drahaňská

Spolupráce s mateřskou školou speciální, Praha 8, Drahaňská

MŠS má vlastní specifické zaměření. Přijímá děti především z dysfunkčních rodin na základě rozhodnutí oddělení sociálně právní ochrany děti, na návrh jiné školy či na návrh pedagogicko-psychologické poradny nebo zdravotnického zařízení.

15.6.2006 11:04

více
Spolupráce se Sananimem

Spolupráce se Sananimem

Vazební věznice Praha Ruzyně úzce spolupracuje s občanským sdružením SANANIM, které poskytuje služby v oblasti péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách.

5.12.2005 14:08

více