Personalistika

Pracovní poměr

Pracovní poměr

Výkon pracovního poměru se řídí Zákoníkem práce. Uchazeč o přijetí do pracovního poměru k Vězeňské službě ČR musí splňovat níže uvedené požadavky.

19.5.2011 9:16

více
Služební poměr

Služební poměr

Do služebního poměru může být přijímán dle zákona č. 361/2003 Sb. občan České republiky, který splňuje stanovené podmínky.

Strážný / strážná vězeňské stráže
Strážný / strážná justiční stráže
Dozoce / dozorkyně výkonu vazby a trestu  

10.7.2015 9:05

více