Zaměstnávání odsouzených

Zaměstnávání vězněných osob

Zaměstnávání vězněných osob

Činnost na úseku zaměstnávání vězněných osob spočívá zejména v zajištění možnosti pracovního uplatnění vězněným osobám, ze kterého vyplývá jak možnost náhrady nákladů na pobyt ve výkonu trestu nebo vazby, vyživovacích povinností a škody vzniklé trestnou činností, tak i případné získání základních návyků nebo dále i pracovní kvalifikace.

19.5.2014 21:18

více
Plnění úkolů na úseku zaměstnávání vězněných osob

Plnění úkolů na úseku zaměstnávání vězněných osob

Zaměstnávání vězněných osob je realizováno ve vnitřní režii VV Praha – Ruzyně a v rámci provozovny střediska hospodářské činnosti věznice u cizích subjektů. Ve vnitřní režii věznice byla snaha o šetření finančních prostředků na mzdy vězňů, v rámci střediska hospodářské činnosti věznice pak docílení co nejvyšší možné režijní přirážky a tím získání finančních prostředků pro věznici. Nejméně jednou za čtrnáct dnů je z důvodu zhodnocení aktuální situace a dalšího plánování celkového zaměstnávání vězněných osob realizováno i jednání komise zaměstnávání.

19.10.2012 14:34

více
Plnění úkolů na úseku zaměstnávání vězněných osob

Plnění úkolů na úseku zaměstnávání vězněných osob

Plnění úkolů na úseku samostatného referátu zaměstnávání vězněných osob a provozovny střediska hospodářské činnosti za rok 2010. 

18.2.2011 9:46

více