Časté dotazy

NÁVŠTĚVY OBVINĚNÝCH

NÁVŠTĚVY OBVINĚNÝCH

Návštěvy obviněných jsou organizovány v pracovních dnech. Obviněnému mohou přijít na návštěvu maximálně 4 osoby.

30.5.2014 10:34

více
NÁVŠTĚVY ODSOUZENÝCH

NÁVŠTĚVY ODSOUZENÝCH

Odsouzení mají právo přijímat návštěvy blízkých osob. Osoby blízké jsou osoby, jejichž vymezení a důsledky s tím spojené upravuje občanský zákoník.

30.5.2014 10:24

více
UŽÍVÁNÍ TELEFONU

UŽÍVÁNÍ TELEFONU

K telefonnímu hovoru z věznice jsou využívány telefonní karty. V případě povoleného hovoru umožní vychovatel popř. pověřený zaměstnanec věznice odsouzeným zakoupení telefonní karty ve vězeňské prodejně, přijetí v  balíčku nebo při návštěvě.

23.12.2010 8:19

více
PŘIJETÍ BALÍČKU

PŘIJETÍ BALÍČKU

Balíčkem se rozumí  zásilka  s potravinami a věcmi osobní potřeby. Právo na přijetí balíčku vzniká odsouzeným počátkem nástupu výkonu tretu do věznice nebo převedením z výkonu vazby. Za balíček se považuje též písemné sdělení do hmotnosti 2 kg, pokud jsou k němu přiloženy potraviny nebo věci osobní potřeby.

23.12.2010 8:16

více
PŘÍJEM FINANČNÍ HOTOVOSTI

PŘÍJEM FINANČNÍ HOTOVOSTI

Ve věznici je zaveden bezhotovostní styk, kterým se provádějí veškeré platby odsouzených. Držení finanční hotovosti není odsouzeným ve věznici povoleno a může být posuzováno jako závažné porušení ZVTOS a vnitřního řádu.

23.12.2010 7:56

více