Novinky

První výsledky projektu KTF UK a VV Praha Ruzyně

První výsledky projektu KTF UK a VV Praha Ruzyně

PRAHA 6. února (VS ČR) - První student úspěšně ukončil studium na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Je to radostná zpráva pro všechny studenty z řad osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Poselství je jasné a srozumitelné. Jde to. Dá se to zvládnout. A těmito slovy by mohlo toto prohlášení skončit.

8.2.2017 13:52

více
TRIVIS – projektový den

TRIVIS – projektový den

PRAHA 6. února (VS ČR) - TRIVIS – projektový den

6.2.2017 11:35

více
Řepský kvítek opět vykvetl

Řepský kvítek opět vykvetl

PRAHA 20. prosince (VS ČR) - Řepský kvítek opět vykvetl. Dne 20. prosince 2016 vystoupila skupina odsouzených žen z OVT objektu Řepy v refektáři Domova svatého Karla Boromejského. Za doprovodu klavíru, kytary i acapella zazněly známé i méně známé vánoční písně.

20.12.2016 13:28

více
Mezi obcí a vazební věznicí panují dobré vztahy

Mezi obcí a vazební věznicí panují dobré vztahy

PRAHA 25. srpna (VS ČR) - Spolupráce z let před zakonzervováním věznice po amnestii v roce 2013 se opět rozjíždí ke spokojenosti obou stran. Skupinu žen z nápravného zařízení jsme zastihli v neděli 22. května a 19. června při úpravě zeleně v centru obce a parku v Lipkách. Plely, ryly, čistily cesty. Pracovaly s velkou chutí. Zájem o tuto práci je mezi vězenkyněmi velký, zařazení do pracovní skupiny je něco jako odměna za dobré chování.

25.8.2016 10:45

více
Kaple ve Vazební věznici Praha Ruzyně dostala novou výzdobu.

Kaple ve Vazební věznici Praha Ruzyně dostala novou výzdobu.

PRAHA 25. července (VS ČR) - Kaple ve Vazební věznici Praha Ruzyně dostala novou výzdobu. Odsouzení pod vedením pana vychovatele Jaroslava Tomeše vytvořili vskutku veledílo. Z 13 200 puzzlů sestavili Poslední večeři od Leonarda da Vinci. Opatřena podpěrným rámem byla po nalakování upevněna na boční stěnu kaple. Výsledek je velmi působivý. Snad každého příchozího osloví.

25.7.2016 14:04

více
Součinnostní cvičení

Součinnostní cvičení

PRAHA 4. května (VS ČR) -  V pátek dne 29. 4. 2016 se ve Vazební věznici Praha – Ruzyně konalo součinnostní cvičení zásahových jednotek VS ČR v rámci regionu č. 3. Z osmi věznic a vazebních věznic se dostavily jednotky z Vazební věznice Hradec Králové a z Věznice Jiřice, Odolov, Pardubice a Světlá nad Sázavou. Dále byl výcviku přítomen externí instruktor pan Václav Němeček, metodik z GŘ kpt. Mgr. Matouš Ladislav a náměstek generálního ředitele pro bezpečnost a kontrolu plk. Mgr. Bc. Milan Brendl.

23.6.2016 10:48

více
Regionální porada

Regionální porada

PRAHA 4. května (VS ČR) - VV PRAHA – RUZYNĚ / 8. dubna 2016 - Aktuální otázky a problémy českého vězeňství byly diskutovány v rámci regionální porady ředitelů regionu č. 3, jehož ředitelem je plk. Ivan Horák. Do regionu 3 spadají VV Hradec Králové, V Jiřice, V Odolov, V Pardubice, VV Praha Pankrác, VV Praha-Ruzyně, V Světlá nad Sázavou a V Valdice.

23.6.2016 10:40

více
Musherem tělem i duší

Musherem tělem i duší

PRAHA 4. května (VS ČR) – V roce 2014 jsme psali o příslušníku VV Praha Ruzyně Ing. Martinu Brzkovi, který je dlouholetým závodníkem a reprezentantem ČR v mushingu, tedy závodech psích spřežení. V roce 2013 se stal vicemistrem Evropy na středně dlouhých tratích na Mistrovství Evropy v Belgii.

4.5.2016 15:03

více
Oslava 80. výročí otevření vazební věznice

Oslava 80. výročí otevření vazební věznice

PRAHA 3. července (VS ČR) – Dne 1. července 2015 si Vazební věznice Praha – Ruzyně připomenula 80. let od svého otevření. K této příležitosti uspořádala slavnostní shromáždění, kterého se osobně zúčastnil náměstek ministra spravedlnosti pro trestní politiku Mgr. Vladimír Zimmel, generální ředitel VS ČR brig. gen. PhDr. Pavel Ondrášek a dále vyjma bývalých a současných zaměstnanců také členové poradního sboru ředitele vazební věznice, pozvání také přijal ředitel Ústavu pro výkon vazby a výkon trestu Bratislava plk. Ing. Miroslav Smolek, starosta ÚMČ Praha 6 Mgr. Ondřej Kolář, starostka ÚMČ Praha 17 Mgr. Synková a starostka obce Velké Přílepy Věra Čermáková.

14.7.2015 14:53

více
Dohoda o vzájemné spolupráci

Dohoda o vzájemné spolupráci

PRAHA 2. července (VS ČR) – Dne 1. července 2015 podepsal ředitel Vazební věznice Praha – Ruzyně plk. Ivan Horák a ředitel Ústavu pro výkon vazby a výkon trestu Bratislava plk. Ing. Miroslav Smolek novou dohodu o vzájemné spolupráci.

14.7.2015 14:46

více