banner

Statistické údaje

Kapacita a naplněnost Vazební věznice Ostrava

 Celková kapacita Aktuální stav Využitelnost
Výkon vazby  297  298  100,33 %
Výkon trestu  226  216  95,57 %
Celkem  523 514  98,27 %

stav k 16. říjnu 2017

Průměrný počet vězněných osob ve vazební věznici Ostrava v letech 2012 – 2016

Průměrný počet vězněných osob ve vazební věznici Ostrava v letech 2009 – 2014