Výkon vazby

Informace o dobíjení kreditu telefonních karet vězněným osobám

Informace o dobíjení kreditu telefonních karet vězněným osobám

OSTRAVA, 22. května (VS ČR) - Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých naleznete zde

22.5.2017 8:27

více
JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ZASLAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY VĚZNĚNÝM OSOBÁM

JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ZASLAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY VĚZNĚNÝM OSOBÁM

Poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. 

23.1.2017 7:03

více
Poučení pro odesílatele balíčku

Poučení pro odesílatele balíčku

Poučení se zasílá v souladu s ustanovením § 48 odst. 3 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. Maximální povolená hmotnost balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby je 5 kg včetně obalu.

23.1.2017 9:50

více
  Poučení pro civilní osoby donáška civilního prádla obviněným

Poučení pro civilní osoby donáška civilního prádla obviněným

Výměna se provádí donáškou do vazební věznice v pracovní dny Po - Čt v době od 08.00 - 10.00 hodin na vchodě z ulice Kratochvílova..

23.1.2017 13:24

více
Přijímání balíčků

Přijímání balíčků

Dospělý obviněný má nárok na přijetí balíčku 1x za 3 měsíce s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg (včetně obalu). Mladistvý obviněný má nárok na přijetí balíčku 1x za 2 měsíce do hmotnosti 5 kg.

23.1.2017 13:24

více
Doba návštěv

Doba návštěv

Návštěvy obviněných upravuje vnitřní řád Vazební věznice Ostrava v souladu se Zákonem o výkonu vazby č. 293/1993 Sb., ve znění pozdějších úprav a Vyhláškou MS č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby. Návštěvy obviněných probíhají v pracovních dny v době od 07.20 - 14.30 hodin.

23.1.2017 13:25

více
Nákup potravin a věcí osobní potřeby

Nákup potravin a věcí osobní potřeby

 Nákup potravin a věcí osobní potřeby - obvinění.

23.1.2017 13:25

více
Korespondence obviněných a použití telefonu

Korespondence obviněných a použití telefonu

Obviněný smí odesílat a přijímat korespondenci bez omezení. Kontrolu korespondence provádí pověřený zaměstnanec vazební věznice a u obviněných ve vazbě podle § 67b) trestního řádu příslušný orgán činný v trestním řízení. Náklady spojené s osobní korespondencí hradí obviněný z vlastních peněžních prostředků.

23.1.2017 13:27

více