Výkon trestu

Informace o dobíjení kreditu telefonních karet vězněným osobám

Informace o dobíjení kreditu telefonních karet vězněným osobám

OSTRAVA, 22. května (VS ČR) - Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých naleznete zde

22.5.2017 8:27

více
JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ZASLAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY VĚZNĚNÝM OSOBÁM

JAKÝM ZPŮSOBEM LZE ZASLAT FINANČNÍ PROSTŘEDKY VĚZNĚNÝM OSOBÁM

Poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. 

23.1.2017 7:03

více
Přijímání osob do výkonu trestu

Přijímání osob do výkonu trestu

Odsouzený může být přijat do výkonu trestu odnětí svobody na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí soudu a nařízení výkonu trestu, případně na jejich základě vydané výzvy soudu k nastoupení výkonu trestu anebo příkazu soudu k dodání odsouzeného do výkonu trestu. 

23.1.2017 13:29

více
Doba návštěv odsouzených

Doba návštěv odsouzených

Návštěvy odsouzených se uskutečňují v návštěvní místnosti vazební věznice zpravidla v sobotu v devadesátiminutových blocích, v období jednoho měsíce v celkové délce až 3 hodiny. 

23.1.2017 13:29

více
Vycházky odsouzených

Vycházky odsouzených

Vycházky odsouzených se ve Vazební věznici Ostrava řídí časovým rozvrhem dne stanoveným vnitřním řádem. 

23.1.2017 13:30

více
Korespondence odsouzených a použití telefonu

Korespondence odsouzených a použití telefonu

V každé ubytovně odsouzených jsou instalovány uzamykatelné schránky, které odsouzení mohou využít v případě zasílání stížnosti a žádosti k uplatnění svých práv a oprávněných zájmů, pokud tuto korespondenci nepředají osobně vychovateli.

23.1.2017 13:30

více
Nákup potravin a osobních věcí odsouzenými

Nákup potravin a osobních věcí odsouzenými

Nákup potravin a osobních věcí odsouzenými. 

23.1.2017 13:31

více
Přijímání balíčků pro odsouzené

Přijímání balíčků pro odsouzené

Balíčkem se rozumí rovněž psaní, pokud obsahuje potraviny, nebo věci osobní potřeby. Podmínky přijetí balíčku stanoví § 32 vyhlášky č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů (dale jen “ŘVTOS”). Věci, které balíček nemůže obsahovat, jsou uvedeny v § 33, odst. 1 ŘVTOS a rovněž v příloze “Poučení pro odesílatele balíčku”.

23.1.2017 13:31

více
Poučení pro odesílatele balíčku

Poučení pro odesílatele balíčku

Poučení se zasílá v souladu s ustanovením § 32 odst. 1 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů. Maximální povolená hmotnost balíčku s potravinami a věcmi osobní potřeby je 5 kg včetně obalu.

23.1.2017 12:57

více