Personalistika

Vazební věznice přijme do pracovního poměru vychovatele

Vazební věznice přijme do pracovního poměru vychovatele

OSTRAVA, 21. dubna (VS ČR) - Vazební věznice Ostrava přijme do pracovního poměru vychovatele

21.4.2017 10:59

více
Vazební věznice přijme do pracovního poměru psychologa

Vazební věznice přijme do pracovního poměru psychologa

OSTRAVA, 21. dubna (VS ČR) - Vazební věznice Ostrava přijme do pracovního poměru psychologa

21.4.2017 9:46

více
Vazební věznice Ostrava přijme lékaře

Vazební věznice Ostrava přijme lékaře

OSTRAVA. 7. října (VS ČR) - Vazební věznice Ostrava přijme lékaře

7.10.2016 11:05

více
Volné pracovní místo - lékař internista

Volné pracovní místo - lékař internista

OSTRAVA 11. června (VS ČR) - Vazební věznice Ostrava přijme na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce lékaře - internistu

7.10.2016 10:22

více
Volné pracovní místo - lékař neurolog

Volné pracovní místo - lékař neurolog

OSTRAVA 11. června (VS ČR) - Vazební věznice Ostrava přijme na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení práce lékaře neurologa

7.10.2016 10:18

více
Zaměstnanecký poměr VS ČR

Zaměstnanecký poměr VS ČR

Každý uchazeč je přijímán na konkrétní pracovní místo (např. lékař, vychovatel, sociální pracovník, mzdová účetní). Pro každé pracovní místo jsou právními předpisy stanoveny konkrétní kvalifikační předpoklady, popř. odborná způsobilost. Vnitřními předpisy jsou na některá pracovní místa stanoveny kvalifikační požadavky.


 

24.6.2016 11:29

více
Služební poměr příslušníka VS ČR

Služební poměr příslušníka VS ČR

Uchazeč musí doručit do vazební věznice žádost o přijetí do služebního poměru, strukturovaný životopis, souhlas se soustřeďováním osobních údajů a osobní dotazník.

24.6.2016 10:45

více