Duchovní služba

Slavnostní otevření kaple

Slavnostní otevření kaple

Ostrava, 28. ledna (VS ČR) – Ve Vazební věznici Ostrava byla slavnostně otevřena vězeňská kaple

28.1.2013 9:25

více
Nové webové stránky VDP

Nové webové stránky VDP

Vězeňská duchovenská péče má nové internetové stránky. Najdete je na původní adrese  www.vdpcr.eu

 Setkání vězněných osob s Michaelem Clarkem z Velké Británie

Setkání vězněných osob s Michaelem Clarkem z Velké Británie

Dne 18.9.2012 proběhlo ve Vazební věznici Ostrava zajímavé a neobvyklé setkání s Michaelem Clarkem z Velké Británie.

8.10.2012 14:35

více
Historie duchovní péče ve vazební věznici

Historie duchovní péče ve vazební věznici

Kromě tradičního převýchovného způsobu - prací - se ve věznicích rovněž dbalo na kulturní, vzdělanostní a mravní povznesení vězňů. K tomuto účelu byli pro věznice sborových soudů (zemských a krajských) smluvně zajištěni učitel a duchovní, zatímco v trestnicích s velkým počtem trestanců byli systemizováni jako kmenoví zaměstnanci na celý úvazek v ústavu.

15.4.2012 10:07

více
Duchovenská péče ve Vazební věznici Ostrava

Duchovenská péče ve Vazební věznici Ostrava

Působení kaplanů ve vazební věznici se omezuje na jednotlivce nebo malé skupinky vězněných osob, které si přivádějí na základě jejich žádosti do kanceláře.
 

1.6.2012 10:34

více