Úřední deska

Vyhlášení výzev k vyzvednutí písemnosti

Vyhlášení výzev k vyzvednutí písemnosti

 Vyvěšeno  Jméno, příjmení, datum narození/popis  Číslo jednací  Dokument  Sejmuto  Poznámka
 9.3.2017  Alena Halová, nar. 5.7.1981
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 3 DŘ
 VS-105160-3/ČJ-2016-803170-15POHP  upomínka  27.3.2017  
 9.3.2017  Jitka Hrbáčková, nar. 11.6.1972
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 3 DŘ
 VS-85290-3/ČJ-2016-803170-15POHP  upomínka  27.3.2017  
 9.3.2017  Viliam Kozák, nar. 18.9.1980
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 3 DŘ
 VS-14795-1/ČJ-2017-803170-15POHP  upomínka  27.3.2017  
 9.3.2017  Ladislav Bihari, nar. 19.10.1973
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 3 DŘ
 VS-12651-2/ČJ-2017-803170-15POHP  upomínka  27.3.2017  
 9.3.2017  Olga Červeňáková, nar. 13.8.1978
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce podle § 49 odst. 3 DŘ
 VS-12613-2/ČJ-2017-803170-15POHP  upomínka  27.3.2017  

9.3.2017 12:56

více
Úřední deska Vazební věznice Ostrava

Úřední deska Vazební věznice Ostrava

 

1. Název
Vězeňská služba České republiky (zkráceně Vězeňská služba, zkratka VS ČR) Vazební věznice Ostrava
 

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 

3. Organizační struktura 
 Organizační strukturu VS ČR Vazební věznice Ostrava najdete zde.
 

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.
 

5. Bankovní spojení 
Česká národní banka:
č. účtu: 6015-30937881/0710 - platí pro finanční hotovost zasílanou vězněným osobám
č. účtu: 19-30937881/0710 - příjmový účet
č. účtu: 30937881/0710 - výdajový účet
 

6. IČ
00212423
 

7. DIČ
CZ00212423
 

8. Dokumenty

Rozpočet - informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

 9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde.
 

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.
 

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.
 

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde. 
 

16. Výroční zpráva
Výroční zprávy VS ČR za rok 2006 - 2009 naleznete na úřední desce GŘ VS ČR
Výroční zprávu VS ČR za rok 2010  naleznete zde
Výroční zprávu VS ČR za rok 2011 naleznete zde
Výroční zprávu VS ČR za rok 2012 naleznete zde
Výroční zprávu VS ČR za rok 2013 naleznete zde
Výroční zprávu VS ČR za rok 2014 naleznete zde
Výroční zprávu VS ČR za rok 2015 naleznete zde

 

 

 

30.1.2017 11:40

více