Ekonomika, zaměstnávání a vzdělávání vězněných osob

Rekvalifikační kurz

Rekvalifikační kurz

8. října, Ostrava (VS ČR) - Rekvalifiční kurz "Pánský kadeřník" má ve vazební věznici již devítiletou tradici

8.11.2012 11:57

více
Výuka učiva základní školy ve Vazební věznice Ostrava

Výuka učiva základní školy ve Vazební věznice Ostrava

V souladu s metodickým listem č.19/2004 ředitele odboru výkonu vazby a trestu GŘ VS ČR, kterým se stanoví některé podrobnosti k plnění ustanovení § 26, odst. 8 zákona č. 293/1993 Sb., byla ve VV Ostrava zajišťována ve školním roce 2008/2009 výuka obviněných mladistvých, kteří nemají splněnou povinnou školní docházku. Výuku, která probíhá v prostorách VV Ostrava, zajišťovaly speciální pedagožky Církevní základní školy P. Pittra z Ostravy-Přívozu.

27.7.2009 12:47

více
Ve Vazební věznice Ostrava se předávalo vysvědčení

Ve Vazební věznice Ostrava se předávalo vysvědčení

V souladu se zákonem č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby byla ve Vazební věznici Ostrava zajišťována ve školním roce 2007/2008 výuka obviněných mladistvých, kteří nemají splněnou povinnou školní docházku.Výuku, která probíhá v prostorách VV Ostrava, zajišťuje speciální pedagožka Církevní základní školy P. Pittra  z Ostravy-Přívozu.

2.7.2008 10:29

více
Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby

Zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody a výkonu vazby

Zaměstnávání odsouzených a obviněných ve Vazební věznici Ostrava zajišťuje oddělení logistiky ve splupráci s oddělením výkonu vazby a trestu. 

28.1.2015 14:50

více
Pracovní zařazení odsouzených

Pracovní zařazení odsouzených

Vazební věznice Ostrava zaměstnává odsouzené v rámci svého vnitřního provozu. Odsouzení pracují na 13 pracovištích a zajišťují tak chod vnitřního provozu vazební věznice. Jednotlivá pracoviště jsou řízena pracovníky oddělení logistiky a oddělení výkonu vazby a trestu. Na pracovišti dílen pracují odsouzení různých profesí, např elektrikář, instalatér, malíř.Pracovní zařazení obviněných

Pracovní zařazení obviněných

Osoby ve výkonu vazby nejsou ve Vazební věznici Ostrava zaměstnávány.