Dobíjení telefonního kreditu pro vězněné osoby

Dobíjení telefonního kreditu pro vězněné osoby

7.4.2017 12:58

LITOMĚŘICE 7. dubna (VS ČR) Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých

Obvinění a odsouzení, kteří jsou umístěni ve Vazební věznici Litoměřice mohou využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon. Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá vězněná osoba smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. a veškeré  platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o..

K dobití kreditu vězněné osobě na telefonování musíte vždy znát číslo telefonního účtu vězně, které Vám sdělí vězněná osoba. Bez uvedení tohoto čísla nelze platbu identifikovat a připsat na kredit konkrétní vězněné osoby. Kredit lze vězněné osobě ze strany příbuzných a známých dobít těmito způsoby:
 

1. Informace k dobití kreditu převodem na bankovní účet BVfon:

Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí vězně zasláním peněžní částky na určený bankovní účet BVfon. Částku lze zaslat bezhotovostně bankovním převodem (banka->banka) nebo hotovostně na poště pomocí poštovní poukázky typu A (hotovost-banka). Kredit navýší BVfon vězni do 5 pracovních dní po obdržení platby, zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby. Lze zaslat libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000,- Kč. Částka překračující tento limit bude ve lhůtě 30 dní použita na dodatečné dobití kreditu nebo bude vrácena odesílateli. Platba poslaná s neúplnými nebo nesprávnými údaji bude poslaná zpět odesílateli do 30 dní. Náklady na vrácení částky (bankovní převod: 3 Kč, poštovní poukázka: 30 Kč) budou odečteny ze zasílané částky.

Identifikace platby na účet BVfon: číslo bankovního účtu: 112 101 4892/5500 (Raiffeisenbank). Jako variabilní symbol uvést číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji; je uveden po setření na kartě telefonního účtu). Do poznámky/zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno vězně a datum narození, adresa majitele účtu: (není nutné vyplňovat).

2. Dobití prostřednictvím webové aplikace MyTelio -
tato metoda bude dostupná od května 2017 ! 

Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí pomocí platební karty na stránce: https://telioservices.cz/ Pro dobití je nutné znát číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji). Lze dobít libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000 Kč (aplikace uživatele informuje o maximální možné částce, kterou lze dobít). Vlastní dobití telefonního kreditu proběhne okamžitě. Zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.
3. Reklamace a vrácení kreditu:
Po propuštění z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody můžete požádat společnost Telio/BVfon o vrácení neprovolaného kreditu. Součástí této žádosti o vrácení kreditu musí být potvrzený výstupní formulář, který vám na vyžádání poskytne zaměstnanec vězeňské služby. Žádost musí být zaslána nejpozději do 36 měsíců po propuštění poštou či elektronicky na adresu, která je uvedena na výstupním formuláři, popřípadě do 90 dnů po ukončení poskytování telefonních služeb. Kredit bude vrácen do 30 dnů převodem na určený bankovní účet nebo zasláním poštovní poukázky na určenou adresu. Z částky budou před odesláním odečteny nezbytné administrativní poplatky a kredit poskytnutý zdarma. Vraceny budou pouze výsledné částky větší než 10 Kč.
 (JaK)