Spolupráce s nevládními organizacemi

22.4.2011 12:30

 

 Mezi státními institucemi převažuje zejména odbory sociálních věcí a odbory věcí příslušných magistrátů měst, obcí a obecních úřadů, úřady práce, správy sociálního zabezpečení, rozvijí se spolupráce s místním střediskem Probační a  mediační služby se sídlem v Litoměřicích.

  Dne 2. 10. 2006 byla uzavřena Dohoda o spolupráci mezi Vazební věznicí  Litoměřice a Sociálně právní agenturou WHITE LIGHT I. Ústí nad Labem v rámci projektu Postpenitenciární péče a probačních programů: WHITE LIGHT I. "šance 06".