Úřední deska

22.10.2010 8:55

 
1. Název
Vazební věznice Litoměřice (zkratka VV Litoměřice)
 

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura
Rubrika Základní informace - struktura VV.

4. Kontaktní údaje
Rubrika : Kontakty 

5. Bankovní spojení
78543881/0710   
Bankovní spojení pro zasílání peněz vězněným osobám ve VV Litoměřice: 6015-20632881/0710, variabilní symbol se poskytuje  každé vězněné osobě individuálně.

6. IČ
00212423

7. DIČ
Vězeňská služba České republiky - CZ00212423

8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů, viz úřední deska GŘ VS ČR 

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Vazební věznice Litoměřice
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Vazební věznice Litoměřice 
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace
 
 11. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

12. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete v článku Nejčastější dotazy nebo v článku Výkon vězeňství. Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.  

13. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde. Vnitřní řád pro obviněné Vazební věznice Litoměřice naleznetezde. Vnitřní řád pro odsouzené Vazební věznice Litoměřice naleznete zde .

14. Výroční zpráva
za rok 2011
za rok 2010
za rok 2009
za rok 2008
za rok 2007
za rok 2006Letecký pohled na VV Litoměřice