DEN ČESKÉHO VĚZEŇSTVÍ 2016

DEN ČESKÉHO VĚZEŇSTVÍ 2016

14.12.2016 7:57

LIBEREC 14. prosince (VS ČR) – V pátek 9. prosince se v dopoledních hodinách konalo ve Vazební věznici Liberec slavnostní shromáždění příslušníků a zaměstnanců věznice k příležitosti oslav Dne českého vězeňství, který oficiálně každoročně připadá na den 14. prosince.

Slavnostního setkání se na pozvání ředitele Vazební věznice Liberec plk. Mgr. Jana Hladíka zúčastnili ředitel Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pan plk. Mgr. Vladislav Husák s kolegy z odboru obecné kriminality a ředitel Městské policie Liberec pan Mgr. Ladislav Krajčík. Za generální ředitelství Vězeňské služby pozvání přijal plk. Mgr. Alexandr Vidlák, kterému je prostředí vazební věznice blízké, neboť zde do června letošního roku působil na pozici 1. zástupce ředitele.

Úvodním slovem ředitel vazební věznice plk. Mgr. Jan Hladík přivítal všechny přítomné hosty a zaměstnance, kterým poděkoval za odvedenou celoroční práci, zhodnotil uplynulý rok a popřál přítomným pěkné Vánoce a úspěšný rok nadcházející. Následně plk. Mgr. Hladík předal postupně slovo jednotlivým hostům, kteří pozitivně hodnotili spolupráci mezi jednotlivými bezpečnostními složkami a dobré pracovní vztahy mezi vazební věznicí a jimi řízenými jednotkami. Závěrečné slovo dostal plk. Mgr. Vidlák, který zhodnotil své nedávné působení ve Vazební věznici Liberec a poděkoval všem zaměstnancům za dobrou a příkladnou práci, kterou odvádějí.

Po zahájení oficiální části programu, převzali navržení příslušníci a občanští zaměstnanci, z rukou ředitele věznice ocenění, která jim udělil generální ředitel Vězeňské služby vrchní státní rada brigádní generál Mgr. Petr Dohnal.

Medaili VS ČR Za věrnou službu III. stupně převzalo celkem 10 příslušníků a 6 občanských zaměstnanců bylo oceněno plaketou či čestnou medailí VS ČR. Za přínosnou spolupráci mezi bezpečnostními složkami byli vyznamenáni medailí za zásluhy o rozvoj ředitel Městské policie Liberec Mgr. Krajčík, plk. Mgr. Vladimír Lukášek a kpt. Bc. Jan Třešňák z Krajského ředitelství Policie ČR Libereckého kraje.

Tato část oslav Dne českého vězeňství byla ukončena malým pohoštěním pro všechny přítomné. V odpoledních hodinách pak oslavy pokračovaly již v neformálním duchu, kdy byl pro zaměstnance vazební věznice organizován výstup na Ještěd a následně připraven program s občerstvením v zábavním centru Babylon.

Oceněným gratulujeme a všem zaměstnancům věznice přejeme pěkný a úspěšný rok 2017 jak v pracovním tak v osobním životě.

RAŠ