Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Kontakty

Poštovní adresa
Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Hradec Králové
P. O. BOX 62
500 01 Hradec Králové

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Vězeňská služba ČR
Vazební věznice Hradec Králové
Hradební 860
500 01 Hradec Králové

Úřední hodiny

Pondělí 8:00 – 11:00 13:00 – 14:30
Středa 8:00 – 11:00 13:00 – 14:30

Telefonní čísla

Telefonní ústředna: +420 495 758 111

Faxové číslo

Podatelna: +420 495 758 211

 

Adresa elektronické podatelny

info@vez.hrk.justice.cz – adresa určená pro běžnou komunikaci s organizační jednotkou, neslouží pro kvalifikovaná podání, také neslouží pro zasílání korespondence vězněným osobám

e-podatelna@grvs.justice.cz – pro zaslání elektronickým podpisem ověřené elektronické pošty a pro kvalifikovaná podání

ID datové schránky

tjfd4ke

Bankovní spojení

24238881/0710

6015- 24238881/0710 – účet pro konta vězňů – avízo na adresu věznice pro koho je platba určena nebo do variabilního symbolu vepsat datum narození vězně

19-24238881/0710 – účet určený pro úhrady pohledávek od vězňů a bývalých vězňů (uvést variabilní symbol přidělený vazební věznicí)

Další kontakty

Ředitel vazební věznice
Vrchní rada
plk. Mgr. Ilja Jurka

email: dzizkova@vez.hrk.justice.cz

Sekretariát, tel.: 495 758 204

1. zástupce ředitele
Rada
plk. Mgr. Ivan Khom

email: dzizkova@vez.hrk.justice.cz

Sekretariát, tel.: 495 758 204

Zástupce ředitele
Bc. Ladislav Louda

email: dzizkova@vez.hrk.justice.cz

Sekretariát, tel.: 495 758 204

Asistentka ředitele
Dáša Žižková

email: dzizkova@vez.hrk.justice.cz

tel.: 495 758 204

Kontaktní osoba určená pro styk s veřejností dle zákona 106/1999 Sb.
Mgr. Libor Pásler

email: lpasler@vez.hrk.justice.cz

tel.: 495 758 205

Tiskový mluvčí
Osoba určená pouze pro styk s médii
mjr. Mgr. Václav Kárník

email: vkarnik@vez.hrk.justice.cz

tel.: 495 758 250

Vedoucí oddělení výkonu vazby a trestu
Vrchní komisař
mjr. Mgr. Václav Kárník

email: vkarnik@vez.hrk.justice.cz

tel.: 495 758 250

Vedoucí oddělení vězeňské stráže
Vrchní komisař
mjr. Mgr. Pavel Novotný

email: pnovotny@vez.hrk.justice.cz

tel.: 495 758 220

Oblastní velitel justiční stráže
Vrchní komisař
mjr. Mgr. Rudolf Mačura

email: rmacura@vez.hrk.justice.cz

tel.: 498 016 119

Vedoucí oddělení prevence a stížností
Vrchní komisař
mjr. Mgr. Pavel Tomášek

email: ptomasek@vez.hrk.justice.cz

tel.: 495 758 217

Vedoucí oddělení správního
Mgr. Libor Pásler

email: lpasler@vez.hrk.justice.cz

tel.: 495 758 205

Vedoucí oddělení personálního
Mgr. Jiří Bartoš

email: jbartos@vez.hrk.justice.cz

tel.: 495 758 330

Vedoucí oddělení ekonomického
Ing. Zdeněk Vocelka

email: zvocelka@vez.hrk.justice.cz

tel.: 495 758 320

Vedoucí oddělení logistiky
Ing. Michal Urbánek

email: murbanek@vez.hrk.justice.cz

tel.: 495 758 270

Vedoucí oddělení informatiky
Bc. Jiří Kmínek

email: jkminek@vez.hrk.justice.cz

tel.: 495 758 213

Vedoucí oddělení zaměstnávání vězněných osob
Mgr. Zdeněk Laksar

email: zlaksar@vez.hrk.justice.cz

tel.: 495 758 428

Lékař - vedoucí zdravotnického střediska
MUDr. Zuzana Stránská, Ph. D.