Základní informace

Základní informace o Vazební věznici Hradec Králové

Základní informace o Vazební věznici Hradec Králové

Objekt věznice a krajského soudu byl vystavěn v roce 1933 a do dnešní doby slouží ke stejnému účelu. Od roku 1933 do roku 1953 objekt spravoval ČS stát – správa justiční. V roce 1953 byl objekt převeden na ministerstvo vnitra a v roce 1969 zpět pod bývalý SNV ČR nyní Vězeňská služba ČR.

4.7.2012 11:15

více
Mapa věznic, vazebních věznic a detenčních ústavů ČR

Mapa věznic, vazebních věznic a detenčních ústavů ČR

V České republice se v současnosti nachází 36 věznic, z toho 10 vazebních a dva detenční ústavy.

4.11.2011 10:07

více
Všeobecná prezentace VS ČR

Všeobecná prezentace VS ČR

Zde si můžete prohlédnout všeobecnou prezentaci Vězeňské služby ČR.

4.11.2011 8:58

více
Uniformy příslušníků VS ČR

Uniformy příslušníků VS ČR

Základní typy uniforem a hodnostní označení příslušníků Vězeňské služby ČR (zde)

4.11.2011 8:40

více
Cíle a poslání VS ČR

Cíle a poslání VS ČR

Posláním Vězeňské služby ČR je zajišťovat výkon vazby, výkon trestu odnětí svobody a bezpečnost a pořádek v soudních budovách. Vězeňská služba spravuje a střeží věznice a detenční ústavy. Dále střeží, předvádí a eskortuje vězněné osoby. K dalším úkolům patří výzkum v oboru penologie, jehož výsledky aplikuje v praxi.

4.11.2011 13:32

více