Výkon trestu

Obecné informace o výkonu trestu

Obecné informace o výkonu trestu

Ve Vazební věznici Hradec Králové je pro výkon trestu zřízeno přijímací oddělení, které je primárně zaměřeno na nástup výkonu trestu a sekundárně též na absolvování všech obligatorních procedur nutných pro přijetí do výkonu trestu ještě před přemístěním do příslušné věznice, kde trest odsouzený vykoná.

8.1.2010 13:59

více
Výběr důležitých informací pro odsouzené

Výběr důležitých informací pro odsouzené

Následující přehled je výtah nejdůležitějších informací pro odsouzené z Vnitřního řádu Vazební věznice Hradec Králové. Vnitřní řád je sestavován na základě Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění a Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění. Ve vnitřním řádu jsou stanovena konkrétní pravidla, podle kterých se realizují práva a povinnosti odsouzených ve výkonu trestu.

12.1.2010 13:26

více
Vyhláška 345/1999 Sb,  kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Vyhláška 345/1999 Sb, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ze dne 21. prosince 1999, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon"):

13.1.2010 15:55

více