Duchovní služba

Velikonoční bohoslužba ve Vazební věznici Hradec Králové

Velikonoční bohoslužba ve Vazební věznici Hradec Králové

O Velikonočních svátcích připravil kaplan Vazební věznice Hradec Králové pro obviněné a odsouzené sváteční bohoslužbu. Jelikož vazební věznice nemá vlastní kapli, proběhla v upravené kulturní místnosti. Z vězněných osob projevili zájem o návštěvu bohoslužby nejen věřící, kteří prostřednictvím společného zpěvu, modliteb a biblického kázání oslavili nejvýznamnější křesťanský svátek.

9.4.2012 8:08

více
Kaplan ve vazební věznici

Kaplan ve vazební věznici

Odsouzeným se zajišťuje právo na poskytování duchovních služeb dle Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění. K výkonu duchovní služby v místech, kde se vykonává trest odnětí svobody, jsou oprávněny pouze ty registrované církve a náboženské společnosti, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu tohoto práva podle zvláštního právního předpisu.

18.2.2012 13:28

více