Zaměstnávání vězňů

Kontaktní osoby pro zaměstnávání vězňů

Kontaktní osoby pro zaměstnávání vězňů

Mgr. Zdeněk Laksar a pan Peter Nepasický
tel.: 49 57 58 428

e- mail: Zlaksar@vez.hrk.justice.cz
 

1.8.2012 8:38

více
Základní informace o zaměstnávání odsouzených

Základní informace o zaměstnávání odsouzených

Vazební věznice Hradec Králové vytváří podmínky pro zaměstnávání odsouzených v rámci svého provozu a smluvně u jiných subjektů. Zařazování odsouzených do práce se řídí Zákonem č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění.

1.8.2012 7:04

více
Nabídka zaměstnávání odsouzených mužů

Nabídka zaměstnávání odsouzených mužů

Vazební věznice Hradec Králové vytváří podmínky pro zaměstnávání odsouzených mužů smluvně u podnikatelských subjektů. Jedná se o odsouzené muže ze Samostatného oddělení výkonu trestu odnětí svobody Pouchov, které je součástí Vazební věznice Hradec Králové. Zde vykonávají trest odsouzení muži zařazení do věznice s dohledem. Z hlediska zajištění bezpečnosti se jedná o nejmírnější typ věznice v České republice.

1.8.2012 11:26

více