Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb.

Opravné prostředky podle zákona č. 106/1999 Sb.

V tomto článku naleznete postup, jak se odvolat proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo jak podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

7.11.2011 14:10

více
Podání žádosti o informaci podle zákona 106/1999 Sb.

Podání žádosti o informaci podle zákona 106/1999 Sb.

Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně:

a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace
Pro účely podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vězeňskou službou České republiky se využívá formulář uvedený v rubrice Formuláře.

7.11.2011 14:05

více
Zákon č. 106/1999 Sb.

Zákon č. 106/1999 Sb.

Úplné znění zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů si můžete stáhnout ve formátu .pdf zde.

7.1.2014 14:00

více