Schůzka poradního sboru

Schůzka poradního sboru

30.11.2016 7:37

HRADEC KRÁLOVÉ 30. listopadu (VS ČR) – Ve Vazební věznici Hradec Králové se v souladu s ustanovením § 4 Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění, konala schůzka poradního sboru, který zřizuje ředitel vazební věznice k uplatňování poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými, které napomáhají k dosažení účelu výkonu trestu.

Poradního sboru ředitele vazební věznice se zúčastnil doc. PhDr. Lašek, CSc, profesor psychologie Univerzity Hradec Králové, PhDr. Šimůnek, vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví MM Hradec Králové, Mgr. Zavadilová, zástupce neziskové organizace Laxus z. ú. a Mgr. Rémiš, zástupce střediska Probační a mediační služby ČR Hradec Králové. Obsahem jednání bylo stručné zhodnocení dosavadní vzájemné spolupráce a návrh možnosti další spolupráce s přítomnými odborníky nebo institucemi, které zastupují.

vka
 PORADNÍ SBOR ŘEDITELE vazební VĚZNICE