Novinky

Přijmeme lékaře

Přijmeme lékaře

HRADEC KRÁLOVÉ 11. května (VS ČR) - Vazební věznice Hradec Králové přijme do pracovního poměru lékaře nebo lékařku.

11.5.2017 14:08

více
Telefonování ve věznicích

Telefonování ve věznicích

HRADEC KRÁLOVÉ 22. dubna (VS ČR) - Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých. Vězněným osobám je umožněno využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá vězněná osoba smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. a veškeré níže uvedené platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o.

24.4.2017 6:51

více
Velikonoce ve vazební věznici

Velikonoce ve vazební věznici

HRADEC KRÁLOVÉ 21. dubna (VS ČR) - O letošních Velikonočních svátcích připravil kaplan Vazební věznice Hradec Králové pro obviněné a odsouzené sváteční bohoslužbu. Bohoslužby i další zájmové aktivity s duchovním se odehrávají v kapli, která byla zřízena v roce 2013. Pro vězněné osoby, které neměli zájem účastnit se sváteční bohoslužby, byl připraven bohatý program v podobě sportovních turnajů např. ve stolním tenise nebo nohejbalu.

21.4.2017 14:54

více
S kaplanem o velikonocích

S kaplanem o velikonocích

HRADEC KRÁLOVÉ 12. dubna (VS ČR) - O velikonočních svátcích se v současné moderní kultuře potkává několik tradic. Pro pravěkého a starověkého člověka to byl návrat jara a probuzení přírody obnovující život. Pro křesťansky inspirovanou kulturu, to je vzkříšení Ježíše, který byl ukřižován na Velký pátek, umřel, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých a potkal se se svými přáteli. V tomto bodě křesťanská tradice otevírá lidsky zmapovanou skutečnost dimenzi, která ji přesahuje.

12.4.2017 12:48

více
Projekt Křehká šance II

Projekt Křehká šance II

HRADEC KRÁLOVÉ 7. března (VS ČR) - Vazební věznice Hradec Králové patří mezi 18 věznic zapojených od října 2016 do projektu Křehká šance II. Jeho cílem je rozvoj a rozšíření dosavadní praxe Komisí pro podmíněné propuštění, zavedení inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propouštění v ČR.

7.3.2017 14:32

více
Europoslanec ve vazební věznici

Europoslanec ve vazební věznici

HRADEC KRÁLOVÉ 23. ledna (VS ČR) - Vazební věznici Hradec Králové navštívil český poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský, který se dlouhodobě věnuje vězeňské problematice.

23.1.2017 13:26

více
Vánoce ve vězení

Vánoce ve vězení

HRADEC KRÁLOVÉ 21. prosince (VS ČR) - Vánoční svátky ve Vazební věznici Hradec Králové stráví více jak 400 vězněných osob.

21.12.2016 13:11

více
Schůzka poradního sboru

Schůzka poradního sboru

HRADEC KRÁLOVÉ 30. listopadu (VS ČR) – Ve Vazební věznici Hradec Králové se v souladu s ustanovením § 4 Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění, konala schůzka poradního sboru, který zřizuje ředitel vazební věznice k uplatňování poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými, které napomáhají k dosažení účelu výkonu trestu.

30.11.2016 7:37

více
Volby 2016

Volby 2016

HRADEC KRÁLOVÉ 10. října (VS ČR) - Ve vazební věznici proběhly volby do zastupitelstva kraje dne 7. října. V odpoledních hodinách se do věznice dostavila okrsková volební komise s přenosnou volební schránkou. Zájemci o volbu byli postupně naváděni k realizaci volebního práva do vymezeného prostoru ve věznici.

10.10.2016 11:51

více
Generální ředitel navštívil vazební věznici

Generální ředitel navštívil vazební věznici

HRADEC KRÁLOVÉ 5. srpna (VS ČR) – Dne 3. srpna 2016 navštívil VV Hradec Králové generální ředitel Vězeňské služby ČR  Petr Dohnal. Hlavním tématem jeho návštěvy byla prohlídka objektu pro výkon trestu odsouzených ve věznici s dohledem Pouchov  a rozsáhlého přilehlého areálu v souvislosti se záměrem jeho možného nákupu. Součástí návštěvy byla i prohlídka objektu vazební věznice, při které proběhla diskuse s ředitelem vazební věznice a ředitelem odboru výkonu vazby a trestu týkající se aktuálních otázek českého vězeňství, zaměstnávání odsouzených a nově schválené Koncepce vězeňství do roku 2025.

5.8.2016 8:48

více