Novinky

S kaplanem o velikonocích

S kaplanem o velikonocích

HRADEC KRÁLOVÉ 12. dubna (VS ČR) - O velikonočních svátcích se v současné moderní kultuře potkává několik tradic. Pro pravěkého a starověkého člověka to byl návrat jara a probuzení přírody obnovující život. Pro křesťansky inspirovanou kulturu, to je vzkříšení Ježíše, který byl ukřižován na Velký pátek, umřel, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých a potkal se se svými přáteli. V tomto bodě křesťanská tradice otevírá lidsky zmapovanou skutečnost dimenzi, která ji přesahuje.

12.4.2017 12:48

více
Projekt Křehká šance II

Projekt Křehká šance II

HRADEC KRÁLOVÉ 7. března (VS ČR) - Vazební věznice Hradec Králové patří mezi 18 věznic zapojených od října 2016 do projektu Křehká šance II. Jeho cílem je rozvoj a rozšíření dosavadní praxe Komisí pro podmíněné propuštění, zavedení inovativních restorativních programů a zpracování návrhu systémových změn v oblasti podmíněného propouštění v ČR.

7.3.2017 14:32

více
Europoslanec ve vazební věznici

Europoslanec ve vazební věznici

HRADEC KRÁLOVÉ 23. ledna (VS ČR) - Vazební věznici Hradec Králové navštívil český poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský, který se dlouhodobě věnuje vězeňské problematice.

23.1.2017 13:26

více
Vánoce ve vězení

Vánoce ve vězení

HRADEC KRÁLOVÉ 21. prosince (VS ČR) - Vánoční svátky ve Vazební věznici Hradec Králové stráví více jak 400 vězněných osob.

21.12.2016 13:11

více
Schůzka poradního sboru

Schůzka poradního sboru

HRADEC KRÁLOVÉ 30. listopadu (VS ČR) – Ve Vazební věznici Hradec Králové se v souladu s ustanovením § 4 Zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění, konala schůzka poradního sboru, který zřizuje ředitel vazební věznice k uplatňování poznatků, forem a metod zacházení s odsouzenými, které napomáhají k dosažení účelu výkonu trestu.

30.11.2016 7:37

více
Volby 2016

Volby 2016

HRADEC KRÁLOVÉ 10. října (VS ČR) - Ve vazební věznici proběhly volby do zastupitelstva kraje dne 7. října. V odpoledních hodinách se do věznice dostavila okrsková volební komise s přenosnou volební schránkou. Zájemci o volbu byli postupně naváděni k realizaci volebního práva do vymezeného prostoru ve věznici.

10.10.2016 11:51

více
Generální ředitel navštívil vazební věznici

Generální ředitel navštívil vazební věznici

HRADEC KRÁLOVÉ 5. srpna (VS ČR) – Dne 3. srpna 2016 navštívil VV Hradec Králové generální ředitel Vězeňské služby ČR  Petr Dohnal. Hlavním tématem jeho návštěvy byla prohlídka objektu pro výkon trestu odsouzených ve věznici s dohledem Pouchov  a rozsáhlého přilehlého areálu v souvislosti se záměrem jeho možného nákupu. Součástí návštěvy byla i prohlídka objektu vazební věznice, při které proběhla diskuse s ředitelem vazební věznice a ředitelem odboru výkonu vazby a trestu týkající se aktuálních otázek českého vězeňství, zaměstnávání odsouzených a nově schválené Koncepce vězeňství do roku 2025.

5.8.2016 8:48

více
Zaměstnávání vězňů

Zaměstnávání vězňů

HRADEC KRÁLOVÉ 18. dubna 2016 (VS ČR) – Cílem nové koncepce vězeňství na dalších deset let je změnit fungování vězeňství tak, aby přispívalo ke snižování recidivy kriminální činnosti. Podstatou koncepce je vytvoření dohledu nad cestou odsouzeného do vězení a zpět, včetně vytvoření vzdělávacího a pracovního plánu ve věznici a pomoci se začleněním propuštěného zpátky do společnosti.

Míra recidivy kriminální činnosti v České republice dosahuje 70%. Jeden z problémů recidivy je značné zadlužení odsouzených, které se pobytem ve vězení může ještě zvyšovat. Pracovním zařazením odsouzených se snažíme docílit, aby k dalšímu nárůstu zadlužení odsouzených nedocházelo. Dále je smyslem pracovního zařazení odsouzených udržet určité pracovní návyky, které si přinášejí z civilního života, případně u nich tyto návyky pomoci vypěstovat, aby byli schopni se po propuštění z výkonu trestu lépe adaptovat a získat prostředky na obživu jinou než kriminální cestou. V naší věznici část pracovně zařazených odsouzených zajišťuje činnosti nezbytné pro chod věznice, obstarávají např. kuchyň, prádelnu, sklad nebo knihovnu. Jiní odsouzení pracují na vnějších pracovištích s volným pohybem mimo věznici. Průměrná mzda pracovně zařazených odsouzených činí 4.500,- Kč.
Zaměstnanost odsouzených umístěných ve Vazební věznici Hradec Králové je v současné době 87%.

Volné kapacity odsouzených pro práci u cizích (podnikatelských) subjektů jsou v současné době vyčerpány. Vazební věznice Hradec Králové je schopna zabezpečovat pouze pracoviště stávajících smluvních partnerů.

Seznam pracovišť a pracovní činnost vykonávaná odsouzenými u podnikatelských subjektů:

1. Kovo - Dřevo s.r.o.        - opravy dřevěných palet
2. Dolgumi s.r.o.                - výroba, opracování a kontrola pryžových výrobků
3. APA Hradec Král. s.r.o. -  ekologická likvidace autovraků
4. Little bread a.s.              - pomocné práce v rámci údržby objektu
5. Force trade s.r.o.           - pomocné práce-výroba dlažby
6. 3 D AUTO s.r.o.             - ekologická likvidace autovraků
7. B&G Group s.r.o.           - pomocné práce při skladování
8. DPD CZ s.r.o.-               - pomocné práce při skladování
 
vka

18.4.2016 13:29

více
Ocenění zaměstnanců věznice

Ocenění zaměstnanců věznice

HRADEC KRÁLOVÉ 7. prosince (VS ČR) – Generální ředitel Vězeňské služby ČR Pavel Ondrášek ocenil tři zaměstnance Vazební věznice Hradec Králové resortními vyznamenáními.

7.12.2015 13:54

více
Polská delegace ve vazební věznici

Polská delegace ve vazební věznici

HRADEC KRÁLOVÉ 24. června (VS ČR) – Dnes se uskutečnila návštěva delegace zaměstnanců Vazební věznice Krakov ve Vazební věznici Hradec Králové. Cílem bylo seznámit návštěvníky s podmínkami výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody.

24.6.2015 12:30

více