Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Odsouzení studují na vysoké škole

Odsouzení v rámci projektu EPLLA (Engaging of Prisoners in Life-Long Learning Activities“) si mohou zvýšit svou kvalifikaci studiem na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Studium probíhá formou celoživotního vzdělávání, na které ve třetím ročníku navazuje kombinované studium. Nabídka pro studium platí pro všechny odsouzené, umístěné ve věznicích v ČR. Podmínkou ke studiu je :

  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
  • úspěšné vykonání přijímací zkoušky formou Testu studijních předpokladů
  • úhrada školného (ve školním roce 2004/2005 činilo školné 15.000 až 18.000,- Kč za 1 semestr v závislosti od studovaného oboru)
  • umístění pro výkon trestu ve Vazební věznici v Brně.

Celý projekt studia odsouzených na VŠ si klade za cíl zmírnit izolaci, v níž se vězni často nacházejí a posílit součinnost mezi vězeňskými strukturami a institucemi, tedy vytvořit přímé spojení mezi společností a vězněm.

Ekonomicko-správní fakulta v Brně (ESF) vznikla v roce 1991 jako šestá z fakult Masarykovy univerzity. Nabízí v rámci programu celoživotního vzdělávání studium odsouzených v oboru:

  • management
  • bankovnictví
  • veřejná ekonomika a správa
  • regionální rozvoj a správa
  • regionální rozvoj a cestovní ruch.

Na školní rok 2004/2005 podalo ke studiu přihlášku celkem 6 odsouzených (z toho 1 žena) z věznic Kuřim, Opava, Brno a Karviná. Úspěšně zvládlo přijímací řízení 5 odsouzených, z toho jeden byl již z výkonu trestu odnětí svobody propuštěn a ve studiu pokračuje na svobodě. Konzultace v jednotlivých předmětech probíhají na půdě Vazební věznice v Brně a také formou zabezpečené intranetové linky. VVaÚpVZD Brno v rámci Dohody o spolupráci s ESF zajišťuje koordinaci výuky a vstup lektorů, vybudovala také studovnu s počítačem pro odsouzené. Provoz intranetové linky si hradí odsouzení z vlastních finančních zdrojů.

Vězeňská služba ČR podporuje aktivity, které vedou ke zvyšování kvalifikace vězněných osob v průběhu výkonu trestu odnětí svobody a také aktivity, které podporují návyky se vzdělávat, schopnosti samostatně pracovat a řešit profesní problémy při využití moderních informačních technologií. To vše totiž rozšiřuje možnosti uplatnění odsouzených na trhu práce po vykonání trestu.