Základní informace

Poskytované vzdělání v oboru

Poskytované vzdělání v oboru

3.5.2012 15:33

 Jednotlivá Školská vzdělávací střediska nabízejí následující učební obory:

ŠVS Heřmanice 26-51-E/01 Elektrotechnické a strojně montážní práce
ŠVS Pardubice 31-59-E/02 Šití prádla
65-51-E/02 Práce ve stravování

ŠVS Plzeň

23-51-E/01 Strojírenské práce
ŠVS Rýnovice 23-56-H/01 Obráběč kovů
ŠVS Světlá nad Sázavou 31-59-E/02 Šití prádla
69-54-E/01 Provozní služby
ŠVS Valdice 23-56-H/01 Obráběč kovů
ŠVS Všehrdy 65-51-E/02 Práce ve stravování
33-57-E/01 Dřevařská výroba
ŠVS Kuřim 65-51-E/02 Práce ve stravování