Úřední deska

Úřední deska SOU

1.1.2012 16:29

1. Název
Vězeňská služba České republiky, Střední odborné učiliště
IZO: 110017587

2. Důvod a způsob založení
Nařízení ministra spravedlnosti č. 1/2007, kterým se zřizuje škola pro osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.
Rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 12.2.2007.
Rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu č. 206/2012

3. Organizační struktura
Organizační strukturu SOU najdete zde.
 

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.


5. Bankovní spojení 
ČNB 3904881/0710 (Tento účet neslouží k zasílání peněz vězněným osobám!)
 

6. IČ
00212423
 

7. DIČ
CZ00212423
 

8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo na adrese SOU
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo na adrese SOU
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde.
 

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.
 

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.
 

16. Výroční zpráva

za rok 2011 za rok 2008
za rok 2010 za rok 2007
za rok 2009 za rok 2006