Zlatý kříž pro dárce krve Věznice Všehrdy

Zlatý kříž pro dárce krve Věznice Všehrdy

13.6.2013 11:57

Všehrdy 13.červen (VS ČR) Dne 11.6.2013 se uskutečnilo v obřadní síni starobylé radnice města Chomutova slavnostní předání ocenění dlouholetým dárcům krve, za 80 bezplatných odběrů.

 Mezi dvanácti oceněnými byli i dva zaměstnanci Věznice Všehrdy, kteří za přítomnosti primátora města Chomutova a primářky Transfuzního oddělení Nemocnice Chomutov, převzali z rukou zástupkyně oblastního spolku Českého červeného kříže v Chomutově „Zlatý kříž“ 3. třídy. Pan Miloslav Moravec, pracuje ve školském vzdělávacím středisku věznice jako učitel odborného výcviku a bezplatným dárcem krve je od roku 1971. Pan Vojtěch Vetešník je zaměstnancem logistického oddělení věznice Všehrdy, bezplatným dárcem krve je již 33 let. Na závěr slavnostního aktu se přítomní podepsali do Pamětní knihy města Chomutova.
brv
 Zlatý kříž