Den otevřených dveří
Den otevřených dveří pro rodinné příslušníky zaměstnanců Věznice Všehrdy

Den otevřených dveří<br /><span>Den otevřených dveří pro rodinné příslušníky zaměstnanců Věznice Všehrdy</span>

27.5.2013 7:46

Všehrdy 27. května (VS ČR) - Páteční odpoledne dne 24.5.2013 bylo u příležitosti oslav 55. výročí vzniku Věznice Všehrdy věnováno rodinným příslušníkům zaměstnanců věznice. Poprvé v historii věznice se“ brány tohoto zařízení otevřely“ rodinným příslušníkům zaměstnanců věznice, kteří mohli nahlédnout do pracovního prostředí svých blízkých.

Součástí připraveného programu byla i prohlídka odloučeného pracoviště Středního odborného učiliště, které je již 23 let nedílnou součásti věznice Všehrdy. Po příchodu hostů do věznice a provedení nezbytných úkonů, spojených se vstupem do vězeňského zařízení, následovalo zhlédnutí prezentace o věznici na DVD, krátké přivítání hostů a seznámení s programem. Ředitel věznice plk. Mgr. Jiří Šrajber přiblížil návštěvníkům nejen současnost věznice, ale i náročnou práci příslušníků a občanských zaměstnanců věznice. Vedoucí školského vzdělávacího střediska Mgr. Miloš Visinger poté seznámil hosty s činností školského střediska a s přehledem vzdělávacích programů v probíhajícím školním roce 2012/2013. Poté bylo více než 50 hostů rozděleno do tří skupin a v doprovodu vedoucích zaměstnanců oddělení výkonu trestu se vydali na prohlídku areálu věznice i školského střediska. Prohlídka školského vzdělávacího střediska, která je součástí samostatné organizační jednotky Středního odborného učiliště, byla v režii jejího vedoucího Mgr. Miloše Visingera. Ten rodinné příslušníky zaměstnanců seznámil s chodem a prostorovým uspořádáním školského střediska. Hosté si poté mohli prohlédnout jednotlivé učebny teoretické výuky a dílny určené k provádění odborného výcviku jednotlivých učebních oborů i záučních a odborných kurzů. Výklad byl spojen i s praktickými ukázkami výrobků zhotovených při odborném výcviku. Kromě předvedených výsledků praktických dovedností žáků při odborném výcviku se velkého uznání dočkaly výsledky volnočasových aktivit žáků, zejména dřevěné hračky a panely s elektrickými vláčky, na kterých žáci školského střediska pracují více jak 10 let. Velký zájem vzbudily i výrobky kurzu tepelného zpracování kovů nebo díla keramické tvorby vystavené ve vitrínách sborovny.
Cílem akce bylo, přiblížit partnerům nebo rodičům zaměstnanců prostředí, ve kterém jejich blízcí náročné povolání vykonávají.

Bronislava Vetešníková
Mgr. Miloš VisingerPrezentace věznice
 
Úvodní slovo ředitele věznice
 
Prohlídka věznice po skupinách
 
Prohlídka areálu a pracovní zóny
 
Před prohlídkovou místností
 
Průchod detekčním rámem
 
Cela oddělení výkonu kázeňských trestů
 
Cvičná kuchyňka budoucích kuchařů
 
V truhlářské dílně ŠVS
 
Panel s elektrickými vláčky
 
U výstavky výrobků zhotovených odsouzenými
 
Výrobky z papíru - zhotoveno odsouzenými