Formuláře

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu

Přijímací řízení:
Pro přijetí ke studiu učebního oboru nebo kurzu je nutné podat vyplněnou přihlášku ke studiu. Tato přihláška je plně interaktivní. V „průvodci výběrem přihlášky ke studiu“ je potřeba vyplnit kritéria výběru a zvolit z nabídky vzdělávacích aktivit tu požadovanou. Vyplněnou přihlášku je pak možno vytisknout. Formulář přihlášky ke studiu pro jednotlivé organizační jednotky lez stáhnout níže:

5.5.2015 14:47

více
ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU

Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené školní vysvědčení, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce, vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“

4.7.2012 10:48

více