Formuláře

Přihlášky ke studiu

Přihlášky ke studiu

Přijímací řízení: Pro přijetí ke studiu učebního oboru nebo kurzu je nutné podat vyplněnou přihlášku ke studiu. Formuláře přihlášek do jednotlivých školských vzdělávacích středisek včetně příslušných předvyplněných žádostí o lékařské posudky o zdravotní způsobilosti ke studiu jsou dostupné na intranetu Vězeňské služby ve složce SOU – Sdílené dokumenty – Veřejné.

5.5.2015 14:47

více
ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ STEJNOPISU

Na základě písemné žádosti žadatele o vydání stejnopisu za ztracené nebo zničené školní vysvědčení, výuční list, vysvědčení o závěrečné zkoušce, vyhotoví škola na základě údajů v příslušné dokumentaci „Stejnopis“

4.7.2012 10:48

více