Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
17.7.2017

Prodej – výstrojní součástky

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – výstrojní součástky v pořizovací hodnotě 12 394 434,87 Kč Kč. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Minimální jednotkovou kupní cenu včetně DPH stanovila Vězeňská služba položkově. Možný je prodej majetku pouze na celé desítky kusů. Veškerá dokumentace je k dispozici na www.vscr.cz sekci Informační servis/Nepotřebný majetek.

Majetek je uskladněn v prostorách Expedičního skladu Skuteč, Vítězslava Nováka 611, 539 73 Skuteč. Prohlídku majetku lze zajistit po tel. domluvě (Ing. Tomek 724 045 828). Další dotazy směřujte na mhrouzková@grvs.justice.cz.

V případě Vašeho zájmu o majetek zašlete závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 21. 7. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-Výstroj, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.

nabídka 2

smlouva prodej výstroj

výstroj seznam2