Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
9.10.2017

Prodej – promítací plátna a zpětné projektory

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – promítací plátna a zpětné projektory. V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba majetek uvedený v příloze právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Veškerá dokumentace je k dispozici v odkazech uvedených níže.

Minimální cenu za majetek Vězeňská služba stanovila po jednotlivých skupinách takto:

Skupina 1 – promítací plátna 11 ks – 5 632 Kč, jednotková cena 512 Kč,

Skupina 2 – zpětné projektory 21 ks – 16 128 Kč, jednotková cena 746 Kč.

 

Prodej je možný po jednotlivých kusech. Majetek je uskladněn v prostorách Akademie VS ČR, Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem. Prohlídku majetku lze zajistit po tel. domluvě (p. Sedláková, 487 878 924). Další dotazy směřujte na mhrouzkova@grvs.justice.cz. V případě Vašeho zájmu o skupinu nebo skupiny majetku doručte závaznou nabídku kupní ceny do 20. 10. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „OL-projektory a plátna, NEOTEVÍRAT“. V nabídce kromě nabídkové ceny za skupinu nebo skupiny uveďte základní identifikační údaje (jméno a příjmení nebo název firmy, adresu trvalého pobytu nebo sídla, IČO nebo datum narození, bankovní spojení, jednatel, telefon, e-mail). V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou.

Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena. V případě nabídky za celou skupiny má tato přednost před nabídkami odkupu samostatných kusů. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů za skupinu, popř. za samostatné kusy, vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.