Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner
17.7.2017

Prodej – pistole vz. 82 s příslušenstvím

Nabídka k prodeji právnickým a fyzickým osobám – pistole vz. 82 s příslušenstvím

Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba“) je příslušná hospodařit s hmotným movitým majetkem státu – pistole vz. 82 s příslušenstvím v celkové pořizovací hodnotě 25 552 036,91 Kč.  V souladu s § 19c odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, nabízí Vězeňská služba výše uvedený majetek právnickým a fyzickým osobám k prodeji. Veškerá dokumentace je k dispozici na www.vscr.cz sekci Informační servis/Nepotřebný majetek.

Kupující musí být ve smyslu § 31 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, držitelem zbrojní licence vydané pro některou ze skupin A, B, C, D, E, F, H nebo J, zabývající se ve své činnosti zbraněmi kategorie A nebo B + střelivem do těchto zbraní.

Minimální cenu za majetek Vězeňská služba stanovila na 2 738 859 Kč včetně DPH. Prodej majetku je možný pouze jako celek.

Zájemci předloží závaznou nabídku kupní ceny včetně DPH do 28. 7. 2017 do 10:00 hod. na adresu Generální ředitelství VS ČR, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, v obálce s označením „GŘ OL – Pistole vz. 82, NEOTEVÍRAT“ společně s kopií příslušné zbrojní licence podle § 31 zákona č. 119/2002 Sb. V případě více nabídek zaslaných jedním zájemcem bude jako závazná vzata ta s nejvyšší nabízenou cenou. Jediným výběrovým kritériem je nejvyšší nabízená cena včetně DPH. V případě shodných nejvyšších nabídek od více uchazečů vyhrává starší nabídka. Vítězný uchazeč je povinen do 10 pracovních dnů ode dne vyrozumění o vyhodnocení podání nejvýhodnější nabídky podepsat smlouvu.